A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moon Song-14 (Moon Song-14) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: Sweet Lorraine (1938-1941 Transcriptions)-2 (Sweet Lorraine (1938-1941 transkriptioner) -2)

Once I tried to capture the rapture of the night,
Låttexter av vilket innebär: En gång försökte jag fånga uppryckandet av natten,
Silly dreams I knew would disappear,
Låttexter av vilket innebär: Fåniga drömmar jag visste skulle försvinna,
But it seems they left a souvenir,
Låttexter av vilket innebär: Men det verkar de lämnade en souvenir,
One refrain eternally will haunt me, taunt me.
Låttexter av vilket innebär: En refräng kommer att evigt hemsöka mig, håna mig.

It came from nowhere the night that we met,
Låttexter av vilket innebär: Det kom från ingenstans natten som vi träffades,
T'was like a melodious plea, wee moon song that wasn't meant for me.
Låttexter av vilket innebär: T'was som en melodisk grunden, wee moon song som inte var avsedda för mig.
Why is it always reminding me of a love dream that never could be.
Låttexter av vilket innebär: Varför det alltid påminna mig om en kärlek dröm som aldrig skulle kunna vara.

Wee moon song that wasn't meant for me.
Låttexter av vilket innebär: Wee moon song som inte var avsedda för mig.
It came gliding into my heart, riding on a moonbeam from above.
Låttexter av vilket innebär: Det kom glida in i mitt hjärta, ridande på en moonbeam från ovan.
Sorrow and this and the whole world blended in a rhapsody of love.
Låttexter av vilket innebär: Sorg och detta och hela världen blandas i en rhapsody av kärlek.

There I heard her singing to somebody else,
Låttexter av vilket innebär: Det hört jag hennes sång till någon annan,
What I thought was my melody,
Låttexter av vilket innebär: Vad jag trodde var min melodi,
Wee moon song that wasn't meant for me.
Låttexter av vilket innebär: Wee moon song som inte var avsedda för mig.
Moon Song-14 (Moon Song-14) Låttexter av

Fler album från Nat King Cole