A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moon Love-4 (Moon kärlek-4) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: Selection of Nat King Cole-2 (Urval av Nat King Cole-2)

Will this be moon love, nothing but moon love,
Låttexter av vilket innebär: Kommer detta att vara månen kärlek, ingenting annat än månen kärlek,
Will you be gone when the dawn comes stealing through?
Låttexter av vilket innebär: Kommer du vara borta när gryningen kommer stjäla genom?
Are these just moon dreams, grand while the moon beams?
Låttexter av vilket innebär: Är dessa bara månen drömmar, grand medan månen strålar?
But when the moon fades away, will my dreams come true?
Låttexter av vilket innebär: Men när månen bleknar bort, mina drömmar kommer att besannas?
Much as I love you, don't let me love you.
Låttexter av vilket innebär: Mycket som jag älskar dig, låt inte mig att älska dig.

If I must pay for your kiss with lonely tears, say it's not moon love.
Låttexter av vilket innebär: Om jag måste betala för din kyss med ensamma tårar, säga det inte är månen kärlek.
Tell me it's true, say you'll be mine when the moon disappears.
Låttexter av vilket innebär: Berätta om det är sant, säger du ska vara min när månen försvinner.
Moon Love-4 (Moon kärlek-4) Låttexter av

Fler album från Nat King Cole