A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Levande arv-1) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Point of Grace-3 (Point of Grace-3)

My father knew it
Låttexter av vilket innebär: Min far visste det
And his before him
Låttexter av vilket innebär: Och hans före honom
And it goes way back down the line
Låttexter av vilket innebär: Och det går tillbaka ner på linjen
They had a vision
Låttexter av vilket innebär: De hade en vision
A prayer for the future
Låttexter av vilket innebär: En bön för framtiden
For what I would believe in time
Låttexter av vilket innebär: För vad jag skulle tro på tid
Now I'm not perfect
Låttexter av vilket innebär: Nu är jag inte perfekt
Life's not easy
Låttexter av vilket innebär: Livet är inte lätt
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Låttexter av vilket innebär: Men jag skulle inte ta världen för vad de gav mig

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
I'm living the legacy
Låttexter av vilket innebär: Jag lever arvet
Walking the path that the faithful have laid down
Låttexter av vilket innebär: Gå den väg som troende har fastställts
I'm living the legacy
Låttexter av vilket innebär: Jag lever arvet
Finding the hope that my fathers found
Låttexter av vilket innebär: Att hitta hopp om att mina fäder hittade
I am standing tall when I'm on my knees
Låttexter av vilket innebär: Jag står högt när jag är på mina knän
I'm living the legacy
Låttexter av vilket innebär: Jag lever arvet

Something in common
Låttexter av vilket innebär: Något i gemensamma
Deep inside me
Låttexter av vilket innebär: Djupt inne i mig
With those before me who are gone
Låttexter av vilket innebär: Med de för mig som är borta
Gives me the vision
Låttexter av vilket innebär: Ger mig visionen
Fills me with a passion
Låttexter av vilket innebär: Fyller mig med en passion
To make the message carry on
Låttexter av vilket innebär: Att göra meddelandet bär
Now I'm not perfect
Låttexter av vilket innebär: Nu är jag inte perfekt
Life's not easy
Låttexter av vilket innebär: Livet är inte lätt
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Låttexter av vilket innebär: Men för framtidens skull jag kommer att göra det bästa jag kan

[Chorus (3X)]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng (3 X)]
Living the Legacy-1 (Levande arv-1) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd