A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Ljus av världen-9) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: A Christmas Story-1 (En Christmas Story-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Låttexter av vilket innebär: Ljus i världen, lysa ner på Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Låttexter av vilket innebär: Gud i sin härlighet har skickat oss en Son
Shout from on high, out in the street
Låttexter av vilket innebär: Skrika från på hög, ute på gatan
Jesus, our Savior is born
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare är född

Bright shining star, shine down on everyone
Låttexter av vilket innebär: Bright shining star, shine ner på alla
God in His mercy has sent us a Son
Låttexter av vilket innebär: Gud i sin nåd har skickat oss en Son
The shepherds will cry, praise to the Lord
Låttexter av vilket innebär: Herdarna kommer gråta, Prisa Herren
Jesus, our Savior is born
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare är född

Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Jesus, our Savior is born
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare är född
Sing Alleluia
Låttexter av vilket innebär: Sjunga halleluja

Light of the world, shine down on Bethlehem
Låttexter av vilket innebär: Ljus i världen, lysa ner på Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Låttexter av vilket innebär: Gud i sin härlighet har skickat oss en Son
Shout from on high and out in the street
Låttexter av vilket innebär: Skrika från på hög och ute på gatan
Jesus, our Savior
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare

No, don't you know He's born
Låttexter av vilket innebär: Nej, vet ni inte är han född
Don't you know
Låttexter av vilket innebär: Vet du inte

Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Jesus, our Savior is born
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare är född
Sing Alleluia
Låttexter av vilket innebär: Sjunga halleluja

Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Alleluia, baby Jesus
Låttexter av vilket innebär: Halleluja, Jesus barnet
Jesus, our Savior is born
Låttexter av vilket innebär: Jesus, vår Frälsare är född
Sing Alleluia
Låttexter av vilket innebär: Sjunga halleluja

Joy to the world
Låttexter av vilket innebär: Glädje till världen

Light of the World-9 (Ljus av världen-9) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd