A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insomnia-2 (Sömnlöshet-2) Låttexter av

Konstnärer: Rotten Sound (Ruttet ljud)

Albumet: Under Pressure/Drain [UK CD] (Under tryck/dränering [UK CD])

Grief has been faced
Låttexter av vilket innebär: Sorg har ställts inför
Blood should have been tasted
Låttexter av vilket innebär: Blodet bör har varit smakat
Feelings were embraced...
Låttexter av vilket innebär: Känslorna var omfamnade...
When we awakened
Låttexter av vilket innebär: När vi vaknat

For how long...
Låttexter av vilket innebär: Hur länge...
Have we been framed in a shell?
Låttexter av vilket innebär: Har vi varit inramade i ett skal?
For how long?
Låttexter av vilket innebär: Hur länge?
The stopped time around us shall tell !
Låttexter av vilket innebär: Stannade tiden runt oss skall berätta!

The sleep was slept
Låttexter av vilket innebär: Sömnen var sov
All sorrows were kept
Låttexter av vilket innebär: Alla sorger hölls
Cries were wept
Låttexter av vilket innebär: Rop var grät
Still sensing the depth
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande känna djup

For how long
Låttexter av vilket innebär: Hur länge
Have we been framed in a shell?
Låttexter av vilket innebär: Har vi varit inramade i ett skal?
For how long?
Låttexter av vilket innebär: Hur länge?
The stopped time around us shall tell !
Låttexter av vilket innebär: Stannade tiden runt oss skall berätta!

Embodiment of fear
Låttexter av vilket innebär: Förkroppsligandet av rädsla
Suddenly so clear
Låttexter av vilket innebär: Plötsligt så klart
Entombment by tears...
Låttexter av vilket innebär: Begravningen av tårar...
During these years
Låttexter av vilket innebär: Under dessa år

For how long
Låttexter av vilket innebär: Hur länge
Have we been framed in a shell?
Låttexter av vilket innebär: Har vi varit inramade i ett skal?
For how long?
Låttexter av vilket innebär: Hur länge?
The stopped time around us shall tell !
Låttexter av vilket innebär: Stannade tiden runt oss skall berätta!
Insomnia-2 (Sömnlöshet-2) Låttexter av