A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm Through With Love-50 (Jag igenom med kärlek-50) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: 101 Hits: Nat King Cole-1 (101 träffar: Nat King Cole-1)

I'm thru with love,
Låttexter av vilket innebär: Jag är thru med kärlek,
I'll never fall again.
Låttexter av vilket innebär: Jag ska aldrig falla igen.
Said I do to love,
Låttexter av vilket innebär: Sa jag gör för att älska,
Don't ever call again.
Låttexter av vilket innebär: Inte någonsin kalla igen.
For I must have you
Låttexter av vilket innebär: För jag har du
Or no one.
Låttexter av vilket innebär: Eller ingen.
That's why I'm thru with love.
Låttexter av vilket innebär: Det är därför jag är thru med kärlek.

I've locked my heart.
Låttexter av vilket innebär: Jag har låst mitt hjärta.
I keep my feelings there.
Låttexter av vilket innebär: Jag håller mina känslor där.
I have stopped my heart
Låttexter av vilket innebär: Jag har slutat mitt hjärta
Like an icy frigidaire.
Låttexter av vilket innebär: Som en iskall frigidaire.
For I need to care for no one.
Låttexter av vilket innebär: För jag måste ta hand om ingen.
That's why I'm thru with love.
Låttexter av vilket innebär: Det är därför jag är thru med kärlek.

Why did you leave me
Låttexter av vilket innebär: Varför lämnade du mig
To think that you cared.
Låttexter av vilket innebär: Att tänka att du vårdas.
You didn't need me.
Låttexter av vilket innebär: Du behövde inte mig.
You have your share
Låttexter av vilket innebär: Du har din andel
of slaves around you
Låttexter av vilket innebär: slavar omkring dig
To hound you and swear
Låttexter av vilket innebär: Till hund du och svär
Their deep devotion.
Låttexter av vilket innebär: Deras djupa fromhet.
Emotion.
Låttexter av vilket innebär: Emotion.

Did you good by the spring
Låttexter av vilket innebär: Har du bra till våren
And all it meant to me
Låttexter av vilket innebär: Och allt det innebar för mig
a good neighbor
Låttexter av vilket innebär: en god granne
The things that used to be.
Låttexter av vilket innebär: Det som brukade vara.
For I must have you or no one.
Låttexter av vilket innebär: För jag måste ha dig eller ingen.
That's why I'm thru with love.
Låttexter av vilket innebär: Det är därför jag är thru med kärlek.
That's why I'm thru with love.
Låttexter av vilket innebär: Det är därför jag är thru med kärlek.
I'm Through With Love-50 (Jag igenom med kärlek-50) Låttexter av

Fler låtar från 101 träffar: Nat King Cole-1

Fler album från Nat King Cole