A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

If I Had You-73 (Om jag hade du-73) Låttexter av

Konstnärer: Django Reinhardt (Django Reinhardt)

Albumet: The Classic Early Recordings in Chronological Order (De klassiska tidiga inspelningarna i kronologisk ordning)

I could show the world how to smile
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde visa världen hur att Le
I could be glad all of the while
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde vara glad hela tiden
I could change the grey skies to blues
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde ändra den grå himlen till blues
If I had you
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade du
I could leave the old days behind
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde lämna den gamla tiden
Leave all my pals, I'd never mind
Låttexter av vilket innebär: Lämna alla mina kompisar, jag hade aldrig sinne
I could start my life all a new
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde börja mitt liv en ny
If I had you
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade du
I could climb the snow capped mountains
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde klättra de snötäckta bergen
Sail the mighty ocean wide
Låttexter av vilket innebär: Segla i mäktiga havet brett
I could cross the burning desert
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde korsa den brännande öknen
If I had you by my side
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade dig vid min sida
I could be a king, dear, uncrowned
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde vara en kung, kära, okrönte
Humble or poor, rich or renowned
Låttexter av vilket innebär: Ödmjuk eller fattiga, rika eller kända
There is nothing I couldn't do
Låttexter av vilket innebär: Jag inte kunde göra någonting
If I had you
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade du

I could show the world how to smile
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde visa världen hur att Le
I could be glad all of the while
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde vara glad hela tiden
I could change the grey skies to blues
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde ändra den grå himlen till blues
If I had you
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade du
I could leave the old days behind
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde lämna den gamla tiden
Leave all my pals, I'd never mind
Låttexter av vilket innebär: Lämna alla mina kompisar, jag hade aldrig sinne
I could start my life all a new
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde börja mitt liv en ny
If I had you
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade du
I could climb the snow capped mountains
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde klättra de snötäckta bergen
Sail the mighty ocean wide
Låttexter av vilket innebär: Segla i mäktiga havet brett
I could cross the burning desert
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde korsa den brännande öknen
If I had you by my side
Låttexter av vilket innebär: Om jag hade dig vid min sida
I could be a king, dear, uncrowned
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde vara en kung, kära, okrönte
Humble or poor, rich or renowned
Låttexter av vilket innebär: Ödmjuk eller fattiga, rika eller kända
There is nothing I couldn't do
Låttexter av vilket innebär: Jag inte kunde göra någonting
If I Had You-73 (Om jag hade du-73) Låttexter av

Fler album från Django Reinhardt