A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Hear Music-22 (Jag hör musik-22) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: Penthouse Serenade/The Piano Style of Nat King Cole-1 (Penthouse Serenad/The Piano stil av Nat King Cole-1)

I hear music
Låttexter av vilket innebär: Jag hör musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
The murmur of a morning breeze up there
Låttexter av vilket innebär: Sorlet av en morgon bris upp där
The rattle of the milkman on the stair
Låttexter av vilket innebär: Rasslet av mjölkbudet på trappan

Sure that's music
Låttexter av vilket innebär: Visst är det musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
The singing of a sparrow in the sky
Låttexter av vilket innebär: Sjunga av en sparv i himlen
The perking of the coffee right near by
Låttexter av vilket innebär: Perking kaffe rätt nära av
There's my favorite melody
Låttexter av vilket innebär: Det är min favorit melodi
You, my angel, phoning me
Låttexter av vilket innebär: Du, min ängel, ringa mig

I hear music
Låttexter av vilket innebär: Jag hör musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
And anytime I think my world is wrong
Låttexter av vilket innebär: Och när som helst jag tycker min värld är fel
I get me out of bed and sing this song
Låttexter av vilket innebär: Jag får mig ur sängen och sjunger den här låten

I hear music
Låttexter av vilket innebär: Jag hör musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
The murmur of a morning breeze up there
Låttexter av vilket innebär: Sorlet av en morgon bris upp där
The rattle of the milkman on the stair
Låttexter av vilket innebär: Rasslet av mjölkbudet på trappan

Sure that's music
Låttexter av vilket innebär: Visst är det musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
The singing of a sparrow in the sky
Låttexter av vilket innebär: Sjunga av en sparv i himlen
The perking of the coffee right near by
Låttexter av vilket innebär: Perking kaffe rätt nära av
There's my favorite melody
Låttexter av vilket innebär: Det är min favorit melodi
You, my angel, phoning me
Låttexter av vilket innebär: Du, min ängel, ringa mig

I hear music
Låttexter av vilket innebär: Jag hör musik
Mighty fine music
Låttexter av vilket innebär: Väldig fin musik
And anytime I think my world is wrong
Låttexter av vilket innebär: Och när som helst jag tycker min värld är fel
I get me out of bed and sing this song
Låttexter av vilket innebär: Jag får mig ur sängen och sjunger den här låten
I Hear Music-22 (Jag hör musik-22) Låttexter av

Fler album från Nat King Cole