A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Jag väljer du-10) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Skruva upp musiken: träffar av Point of Grace-2)

All our mind's attention
Låttexter av vilket innebär: Alla vårt sinne uppmärksamhet
All our hearts affection
Låttexter av vilket innebär: Alla våra hjärtan tillgivenhet
Every heart-cry, every rhyme
Låttexter av vilket innebär: Varje hjärta-cry, varje RIM
Everybody's worshipping something
Låttexter av vilket innebär: Alla dyrka något
All our life's devotion
Låttexter av vilket innebär: Alla våra livs hängivenhet
Has been set in motion
Låttexter av vilket innebär: Har satts i rörelse
Religions dozen for a dime
Låttexter av vilket innebär: Religioner dussin för en krona
Everybody's worshipping something
Låttexter av vilket innebär: Alla dyrka något
'Cause that's what we were made to do
Låttexter av vilket innebär: För det är vad vi fick göra

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
And I choose You
Låttexter av vilket innebär: Och jag väljer du
All my attention, affection
Låttexter av vilket innebär: All min uppmärksamhet, kärlek
And all my devotion's for You
Låttexter av vilket innebär: Och alla min hängivenhet för dig
If everybody's worshipping something
Låttexter av vilket innebär: Om alla dyrka något
I choose You
Låttexter av vilket innebär: Jag väljer du
You are beyond conception
Låttexter av vilket innebär: Du är bortom befruktningen
Defying definition
Låttexter av vilket innebär: Trotsar definition
And You knew me before time
Låttexter av vilket innebär: Och du kände mig innan tiden
Centuries of pagans
Låttexter av vilket innebär: Århundraden av hedningar
Idols fill the nations
Låttexter av vilket innebär: Idoler fylla nationerna
But You are Lord to me and mine
Låttexter av vilket innebär: Men du är Herren till mig och min
Everybody's worshipping something
Låttexter av vilket innebär: Alla dyrka något
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Låttexter av vilket innebär: För det är vad vi gjorde till do... Åh Åh

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
Before I chose You, You first chose me
Låttexter av vilket innebär: Innan jag valde du, valde du först mig
I worship You, You alone are worthy
Låttexter av vilket innebär: Jag dyrkar dig, du ensam är värd
You alone deserve it-all of my worship
Låttexter av vilket innebär: Du ensam förtjänar allt för min tillbedjan
Lord I choose You
Låttexter av vilket innebär: Herre väljer jag du
I Choose You-10 (Jag väljer du-10) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd