A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Life, Love & Other Mysteries-2 (Liv, kärlek & andra mysterier-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Låttexter av vilket innebär: Ord & musik av gayla gränser, jeff gränser & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Låttexter av vilket innebär: Vara stilla min bultande hjärta, viskar kärlek ditt namn
There were years stumbling in the dark
Låttexter av vilket innebär: Det var år snubbla i mörkret
Fighting back the tears and pain
Låttexter av vilket innebär: Bekämpa tillbaka tårar och smärta
But love has kept me safe and sound
Låttexter av vilket innebär: Men kärlek har hållit mig tryggt och säkert
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Låttexter av vilket innebär: De dagar som verkade vara oändliga nätter kan inte hittas
They're behind me now
Låttexter av vilket innebär: De är bakom mig nu

(chorus)
Låttexter av vilket innebär: (chorus)
Gone are the dark days
Låttexter av vilket innebär: Borta är de mörka dagarna
That had me so confused
Låttexter av vilket innebär: Som hade mig så förvirrad
Now I'm counting the tender ways
Låttexter av vilket innebär: Nu räknar jag de ömma sätt
That your love has broken through
Låttexter av vilket innebär: Att din kärlek har brutit igenom
And through these eyes no longer covered
Låttexter av vilket innebär: Och genom dessa ögon inte längre omfattas
I see love that's like no other love I've ever known
Låttexter av vilket innebär: Jag ser kärlek som är som ingen annan kärlek jag någonsin känt
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Låttexter av vilket innebär: Man skulle kunna tro jag skulle veta av nu när ert ljus lyser min väg
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Låttexter av vilket innebär: Men om jag någonsin börjar tvivel och min styrka börjar blekna
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
And as the ages pass
Låttexter av vilket innebär: Och som åldrarna passera
Until I breathe my last
Låttexter av vilket innebär: Tills jag andas min sista
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
And as the ages pass
Låttexter av vilket innebär: Och som åldrarna passera
Until I breathe my last
Låttexter av vilket innebär: Tills jag andas min sista
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
Gone are the dark days
Låttexter av vilket innebär: Borta är de mörka dagarna
I saw the light
Låttexter av vilket innebär: Jag såg ljuset
I saw the light...
Låttexter av vilket innebär: Jag såg ljuset...
Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd