A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Life, Love & Other Mysteries-2 (Liv, kärlek & andra mysterier-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Låttexter av vilket innebär: Ord & musik av gayla gränser, jeff gränser & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Låttexter av vilket innebär: Vara stilla min bultande hjärta, viskar kärlek ditt namn
There were years stumbling in the dark
Låttexter av vilket innebär: Det var år snubbla i mörkret
Fighting back the tears and pain
Låttexter av vilket innebär: Bekämpa tillbaka tårar och smärta
But love has kept me safe and sound
Låttexter av vilket innebär: Men kärlek har hållit mig tryggt och säkert
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Låttexter av vilket innebär: De dagar som verkade vara oändliga nätter kan inte hittas
They're behind me now
Låttexter av vilket innebär: De är bakom mig nu

(chorus)
Låttexter av vilket innebär: (chorus)
Gone are the dark days
Låttexter av vilket innebär: Borta är de mörka dagarna
That had me so confused
Låttexter av vilket innebär: Som hade mig så förvirrad
Now I'm counting the tender ways
Låttexter av vilket innebär: Nu räknar jag de ömma sätt
That your love has broken through
Låttexter av vilket innebär: Att din kärlek har brutit igenom
And through these eyes no longer covered
Låttexter av vilket innebär: Och genom dessa ögon inte längre omfattas
I see love that's like no other love I've ever known
Låttexter av vilket innebär: Jag ser kärlek som är som ingen annan kärlek jag någonsin känt
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Låttexter av vilket innebär: Man skulle kunna tro jag skulle veta av nu när ert ljus lyser min väg
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Låttexter av vilket innebär: Men om jag någonsin börjar tvivel och min styrka börjar blekna
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
And as the ages pass
Låttexter av vilket innebär: Och som åldrarna passera
Until I breathe my last
Låttexter av vilket innebär: Tills jag andas min sista
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
And as the ages pass
Låttexter av vilket innebär: Och som åldrarna passera
Until I breathe my last
Låttexter av vilket innebär: Tills jag andas min sista
I will be calling out to you
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att ringa till dig
Each day you give reminds me that your love is true
Låttexter av vilket innebär: Varje dag du ge påminner mig att din kärlek är sant
And it comes shining through
Låttexter av vilket innebär: Och det gäller skiner igenom

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)
Gone are the dark days
Låttexter av vilket innebär: Borta är de mörka dagarna
I saw the light
Låttexter av vilket innebär: Jag såg ljuset
I saw the light...
Låttexter av vilket innebär: Jag såg ljuset...
Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av Gone Are the Dark Days-2 (Borta är den mörka dagar-2) Låttexter av-2
Denna sida är utformad för att ge Låttexter av Borta är den mörka dagar-2 som samlas i album Liv, kärlek & andra mysterier-2 skapad av Singer Punkt av nåd. Du kan läsa följande textversion av Borta är den mörka dagar-2. Om du är intresserad av andra låtar i samma album, vänligen klicka på Borta är den mörka dagar-2. För att hitta en heltäckande lista över album från samma sångare klickar du bara på Punkt av nåd. Om du älskar sådana låttexter, kan du lägga till denna sida till din favorit. För enkelhetens skull, du kan också ladda ner Bildversion av Borta är den mörka dagar-2 att skriva ut, eller så kan du dela den med dina vänner via e-post, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. I slutet av denna sida kommer du att se Låttexter av Borta är den mörka dagar-2 i andra 42 språk, inklusive arabiska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, finska, franska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, thailändska, etc. Å ena sidan, skriv till oss om du behöver låttexter i PDF-version eller vill ladda ner MP3 av Borta är den mörka dagar-2 gratis. Å andra sidan, om du känner till andra låtar som inte ingår i detta album, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att inkludera det under nästa uppdatering av vår databas.

Fler album från Punkt av nåd