A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Georgia on My Mind-26 (Georgien på mitt sinne-26) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: The MacGregor Years, 1941-1945 (MacGregor åren 1941-1945)

Georgia, Georgia
Låttexter av vilket innebär: Georgien, Georgien
The whole day through (the whole day through)
Låttexter av vilket innebär: Hela dagen igenom (hela dagen igenom)
Just an old sweet song
Låttexter av vilket innebär: Bara en gammal söt låt
Keeps Georgia on my mind (Georgia on my mind)
Låttexter av vilket innebär: Håller Georgien på mitt sinne (Georgia på mitt sinne)
I said a Georgia, Georgia
Låttexter av vilket innebär: Jag sa en Georgien, Georgien
A song of you (a song of you)
Låttexter av vilket innebär: En låt av dig (en sång för dig)
Comes as sweet and clear as moonlight through the pines
Låttexter av vilket innebär: Kommer lika söt och tydlig som moonlight genom tallarna

Other arms reach out to me
Låttexter av vilket innebär: Andra vapen nå ut till mig
Other eyes smile tenderly
Låttexter av vilket innebär: Andra ögon ler ömt
Still in the peaceful dreams I see
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande i fredlig drömmar ser jag
The road leads back to you
Låttexter av vilket innebär: Vägen leder tillbaka till dig
I said Georgia, oh Georgia, no peace I find (no peace I find)
Låttexter av vilket innebär: Jag sade Georgien, oh Georgien, ingen fred jag hitta (ingen fred jag hitta)
Just an old sweet song
Låttexter av vilket innebär: Bara en gammal söt låt
Keeps Georgia on my mind (Georgia on my mind oh)
Låttexter av vilket innebär: Håller Georgien på mitt sinne (Georgien på mitt sinne oh)

Other arms reach out to me
Låttexter av vilket innebär: Andra vapen nå ut till mig
Other eyes smile tenderly
Låttexter av vilket innebär: Andra ögon ler ömt
Still in peaceful dreams I see
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande i fredlig drömmar ser jag
The road leads back to you
Låttexter av vilket innebär: Vägen leder tillbaka till dig

Oh Georgia,
Låttexter av vilket innebär: Åh Georgien,
No peace, no peace I find
Låttexter av vilket innebär: Ingen fred, inte fred jag hitta
Just an old, sweet song
Låttexter av vilket innebär: Bara en gammal, söt låt
Keeps Georgia on my mind (Georgia on my mind)
Låttexter av vilket innebär: Håller Georgien på mitt sinne (Georgia på mitt sinne)

Other arms reach out to me
Låttexter av vilket innebär: Andra vapen nå ut till mig
Other eyes smile tenderly
Låttexter av vilket innebär: Andra ögon ler ömt
Still in peaceful dreams I see
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande i fredlig drömmar ser jag
The road leads back to you
Låttexter av vilket innebär: Vägen leder tillbaka till dig

Oh Georgia, Georgia
Låttexter av vilket innebär: Åh Georgien, Georgien
No peace, no peace I find
Låttexter av vilket innebär: Ingen fred, inte fred jag hitta
Just an old sweet song
Låttexter av vilket innebär: Bara en gammal söt låt
Keeps Georgia on my mind (Georgia on my mind)
Låttexter av vilket innebär: Håller Georgien på mitt sinne (Georgia på mitt sinne)
I said just an old sweet song
Låttexter av vilket innebär: Jag sade bara en gammal söt låt
Keeps Georgia on my mind
Låttexter av vilket innebär: Håller Georgien på mitt sinne
Georgia on My Mind-26 (Georgien på mitt sinne-26) Låttexter av Georgia on My Mind-26 (Georgien på mitt sinne-26) Låttexter av-2 Georgia on My Mind-26 (Georgien på mitt sinne-26) Låttexter av-3

Fler album från Nat King Cole