A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Orädd hjärta-3) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: How You Live-1 (Hur du Live-1)

For even the most trusting soul
Låttexter av vilket innebär: För även de mest betrodda själ
This world can be a scary place
Låttexter av vilket innebär: Denna värld kan vara en skrämmande plats
So much that we can't control
Låttexter av vilket innebär: Så mycket att vi inte kan kontrollera
In every moment that we face
Låttexter av vilket innebär: I varje ögonblick vi står inför

When a thousand what ifs
Låttexter av vilket innebär: När tusen vad ifs
Whisper in our ears
Låttexter av vilket innebär: Viska i våra öron
We remember who's we are
Låttexter av vilket innebär: Vi komma ihåg vem vi är
And watch them disappear
Låttexter av vilket innebär: Och se dem försvinna

I wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva med en orädd hjärta
Courage that's coming from trust in God
Låttexter av vilket innebär: Modet som kommer från tillit till Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Låttexter av vilket innebär: Det ständigt vägleda mig även om vägen kan tyckas mörkt
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva, vill leva med en orädd hjärta

There are worries chasing everyone
Låttexter av vilket innebär: Det finns bekymmer chasing alla
It's evident in times like these
Låttexter av vilket innebär: Det är uppenbart i tider som dessa
But I have found the confidence that comes
Låttexter av vilket innebär: Men jag har funnit det förtroende som kommer
From time I spend on my knees
Låttexter av vilket innebär: Från tid spenderar jag på mina knän

There's a truth I'm holding onto
Låttexter av vilket innebär: Det finns en sanning som jag håller på
As these days unfold
Låttexter av vilket innebär: Som dessa dagar utvecklas
Greater is He, God is in you
Låttexter av vilket innebär: Större är han, Gud är du
And hear it in the world
Låttexter av vilket innebär: Och höra det i världen

I wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva med en orädd hjärta
Courage that's coming from trust in God
Låttexter av vilket innebär: Modet som kommer från tillit till Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Låttexter av vilket innebär: Det ständigt vägleda mig även om vägen kan tyckas mörkt
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva, vill leva med en orädd hjärta

He's my strength, He's my shelter
Låttexter av vilket innebär: Han är min styrka, han är min skydd
He is with me all the way
Låttexter av vilket innebär: Han är med mig hela vägen
He's my light and my salvation
Låttexter av vilket innebär: Han är mitt ljus och min frälsning
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Låttexter av vilket innebär: Vilka skall jag vara rädd, för vem skall jag vara rädd?

I wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva med en orädd hjärta
Courage that's coming from trust in God
Låttexter av vilket innebär: Modet som kommer från tillit till Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Låttexter av vilket innebär: Det ständigt vägleda mig även om vägen kan tyckas mörkt, ja

I wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva med en orädd hjärta
Courage that's coming from trust in God
Låttexter av vilket innebär: Modet som kommer från tillit till Gud
It's constantly guiding me though the road is dark
Låttexter av vilket innebär: Det ständigt vägleda mig om vägen är mörk
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Jag vill leva, vill leva med en orädd hjärta

With a fearless heart, with a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Med en orädd hjärta, med en orädd hjärta
With a fearless heart
Låttexter av vilket innebär: Med en orädd hjärta


Fearless Heart-3 (Orädd hjärta-3) Låttexter av Fearless Heart-3 (Orädd hjärta-3) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd