A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chalk in the Rain-2 (Krita i regn-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

We want it all, we want it now
Låttexter av vilket innebär: Vi vill ha allt, vi vill ha det nu
We want life to be fair, everybody does
Låttexter av vilket innebär: Vi vill ha liv att vara rättvis, alla gör
We lose ourselves under the faces
Låttexter av vilket innebär: Vi förlorar oss själva under ansikten
That we learn to wear, oh we just wanna be loved
Låttexter av vilket innebär: Att vi lär oss att bära, Åh vi vill bara bli älskad
We're so busy tryin' to find wonderland
Låttexter av vilket innebär: Vi är så upptagna tryin ' hitta wonderland
We forget just what we've got right here in our hands
Låttexter av vilket innebär: Vi glömmer bara vad vi har här i våra händer

All I know is we gotta hold on to
Låttexter av vilket innebär: Allt jag vet är att vi måste hålla på att
The beautiful before it's gone
Låttexter av vilket innebär: Den vackra innan det har gått
Life is a sidewalk Mona Lisa
Låttexter av vilket innebär: Livet är en trottoar Mona Lisa
And it breaks your heart when you see her
Låttexter av vilket innebär: Och det krossar ditt hjärta när du ser henne
Wash away
Låttexter av vilket innebär: Tvätta bort
It's all just chalk in the rain
Låttexter av vilket innebär: Det är alla bara krita i regnet

We wanna laugh we wanna live
Låttexter av vilket innebär: Vi vill skratta vi vill leva
We're dyin' for peace in the worst way
Låttexter av vilket innebär: Vi är dyin "för fred i det sämsta sättet
When will we learn to trust each other
Låttexter av vilket innebär: När kommer vi lära oss att lita på varandra
Have a little faith and not be afraid
Låttexter av vilket innebär: Har lite tro och inte vara rädd
Every moment's fleeting like a breath in the wind
Låttexter av vilket innebär: Varje ögonblick flyktigt som en frisk i vinden
The truth is we may never pass this way again
Låttexter av vilket innebär: Sanningen är att vi aldrig kan passera detta sätt igen

Let's slow down
Låttexter av vilket innebär: Låt oss sakta ner
Take a good look around
Låttexter av vilket innebär: Ta en ordentlig titt runt
At what we got
Låttexter av vilket innebär: På vad vi fick
Before the sky opens up
Låttexter av vilket innebär: Innan himlen öppnar upp

It's all just chalk in the rain
Låttexter av vilket innebär: Det är alla bara krita i regnet
Chalk in the Rain-2 (Krita i regn-2) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd