A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Free to Fly-1 (Fri att flyga-1)

On days of gray
Låttexter av vilket innebär: Dagar av grått
When doubt clouds my view
Låttexter av vilket innebär: När tvivel moln min åsikt
It's so hard to see past my fears
Låttexter av vilket innebär: Det är så svårt att se förbi mina farhågor
My strength seems to fade
Låttexter av vilket innebär: Min styrka verkar blekna
And it's all I can do
Låttexter av vilket innebär: Och det är allt jag kan göra
To hold on, 'til the light reappears
Låttexter av vilket innebär: Att hålla på, 'til ljus igen
Still, I believe though some rain's bound to fall
Låttexter av vilket innebär: Jag tror fortfarande, trots lite regn är bunden att falla
That you're here next to me
Låttexter av vilket innebär: Att du här bredvid mig
And you're over it all
Låttexter av vilket innebär: Och du är över det hela

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
Lord, the sky's still blue
Låttexter av vilket innebär: Herre, är himlen fortfarande blå
For my hope is in you
Låttexter av vilket innebär: Min förhoppning är i dig
You're my joy
Låttexter av vilket innebär: Du är min glädje
You're the dream that's still alive
Låttexter av vilket innebär: Du är den dröm som lever fortfarande
Like the wind at my back
Låttexter av vilket innebär: Som vinden på min rygg
And the sun on my face
Låttexter av vilket innebär: Och solen på mitt ansikte
You are life
Låttexter av vilket innebär: Du är livet
You're grace
Låttexter av vilket innebär: Du är grace
You are blue skies
Låttexter av vilket innebär: Du är blå himmel
You're my blue skies
Låttexter av vilket innebär: Du är min blå himmel

When nights are long
Låttexter av vilket innebär: När nätterna är långa
Seems the dark has no end
Låttexter av vilket innebär: Verkar mörkret har inget slut
Still we walk on in light of the truth
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande vandrar vi på mot bakgrund av sanningen
For waiting beyond
Låttexter av vilket innebär: För väntetid utöver
Where the morning begins
Låttexter av vilket innebär: Där morgonen börjar
Is the dawn, and you're mercy anew
Låttexter av vilket innebär: Är gryningen, och du är barmhärtighet på nytt
Oh, to believe we're alive in you're love
Låttexter av vilket innebär: Åh, för att tro vi är levande i du är kärlek
There is so much to see
Låttexter av vilket innebär: Det finns så mycket att se
If we keep looking up
Låttexter av vilket innebär: Om vi fortsätter att titta

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]

You fill the heavens with hope and a higher love
Låttexter av vilket innebär: Du fyller himlarna med hopp och en högre kärlek
A picture, a promise for life
Låttexter av vilket innebär: En bild, ett löfte för livet
Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Låttexter av Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd