A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Innan Nådens tron) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: How You Live (Hur du lever)

Before the throne of grace I come
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer inför tron av nåd
Humble and repentant one
Låttexter av vilket innebär: Ödmjuka och ångerfulla man
With sorrow for the deeds I've done
Låttexter av vilket innebär: Jag har gjort med sorg för gärningarna
Before the throne of grace I come
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer inför tron av nåd

Before the throne of grace I fall
Låttexter av vilket innebär: Innan Nådens tron faller jag
With a trembling voice I call
Låttexter av vilket innebär: Med en darrande röst kallar jag
For pardon from the Lord of all
Låttexter av vilket innebär: För benådning från Herren av allt
Before the throne of grace I fall
Låttexter av vilket innebär: Innan Nådens tron faller jag
I love the Lamb Who took my sin
Låttexter av vilket innebär: Jag älskar lamm som tog min synd
Whose Mercy makes me clean again
Låttexter av vilket innebär: Vars nåd gör mig rent igen

Before the throne of grace I hear
Låttexter av vilket innebär: Innan Nådens tron hör jag
Your debt is paid your name is clear
Låttexter av vilket innebär: Din skuld betalas ditt namn är tydligt
Such precious words of life so dear
Låttexter av vilket innebär: Sådana värdefulla ord för liv så kär
Before the throne of grace I hear
Låttexter av vilket innebär: Innan Nådens tron hör jag
I love the Lamb Who took my sin
Låttexter av vilket innebär: Jag älskar lamm som tog min synd
Whose Mercy makes me clean again
Låttexter av vilket innebär: Vars nåd gör mig rent igen
I rise with words of grateful praise
Låttexter av vilket innebär: Jag reser med tacksam lovord
Knowing now the only way
Låttexter av vilket innebär: Att veta nu det enda sättet

Before the throne of grace I stand
Låttexter av vilket innebär: Jag står inför tronen av nåd
Is all because the Son of Man
Låttexter av vilket innebär: Är allt eftersom Människosonen
Bears my wounds in His Feet and Hands
Låttexter av vilket innebär: Bär min såren i hans fötter och händer
So before the throne of grace I stand
Låttexter av vilket innebär: Så jag står inför tronen av nåd
Before the throne of grace I stand
Låttexter av vilket innebär: Jag står inför tronen av nåd
Before the throne of
Låttexter av vilket innebär: Innan tron

Before the Throne of Grace (Innan Nådens tron) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd