A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Något sätt-3) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: How You Live-1 (Hur du Live-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Låttexter av vilket innebär: Om fastställande av som ett barn, mina steg framför mig
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Låttexter av vilket innebär: Inte ett tvivel, 'til du knackade mig av min paradigm
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Låttexter av vilket innebär: Enkla mig, bara försöka se dig i målat glas
I walked right past the unexpected
Låttexter av vilket innebär: Jag gick just förbi det oväntade

Anyway You wanna show me
Låttexter av vilket innebär: Hur som helst vill du Visa mig
All Your glory
Låttexter av vilket innebär: All din ära
Anywhere You choose to speak
Låttexter av vilket innebär: Var som helst väljer du att tala
Tell Your story
Låttexter av vilket innebär: Berätta din historia

In the low or lofty places
Låttexter av vilket innebär: I de låga eller höga platserna
Strangers faces
Låttexter av vilket innebär: Främlingar ansikten
Anywhere
Låttexter av vilket innebär: Var som helst
Any way
Låttexter av vilket innebär: I alla fall

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Låttexter av vilket innebär: Tvekan om att jag skulle ha hittat dig där i Betlehem
No surprise, You changed the world through fishermen
Låttexter av vilket innebär: Ingen överraskning, du ändrade världen genom fiskare
Good to know, You would go so far to finally get through
Låttexter av vilket innebär: Bra att veta, du skulle gå så långt att äntligen få
That's just like You and so unlike me
Låttexter av vilket innebär: Det är precis som du och så till skillnad från mig

Anyway You wanna show me
Låttexter av vilket innebär: Hur som helst vill du Visa mig
All Your glory
Låttexter av vilket innebär: All din ära
Anywhere You choose to speak
Låttexter av vilket innebär: Var som helst väljer du att tala
Tell Your story
Låttexter av vilket innebär: Berätta din historia

In the low or lofty places
Låttexter av vilket innebär: I de låga eller höga platserna
Strangers faces
Låttexter av vilket innebär: Främlingar ansikten
Anywhere
Låttexter av vilket innebär: Var som helst
Any way
Låttexter av vilket innebär: I alla fall

In the alley, on the rooftop
Låttexter av vilket innebär: I gränden, på taket
At the end of a rocky road, You don't stop
Låttexter av vilket innebär: I slutet av en stenig väg stannar du inte
On a mountain, in a rainstorm
Låttexter av vilket innebär: På ett berg, i en regnstorm
In the eyes of a mother with her newborn
Låttexter av vilket innebär: I ögonen på en mamma med sin nyfödda

In the back pew, at the altar
Låttexter av vilket innebär: I den bakre bänken, vid altaret
At the well where You gave the woman water
Låttexter av vilket innebär: På den väl där gav du kvinnan vatten
In the chaos, in the holy
Låttexter av vilket innebär: I kaoset, i heligt
In the darkness, anywhere a heart beats
Låttexter av vilket innebär: I mörkret slår någonstans ett hjärta
Anywhere a heart beats
Låttexter av vilket innebär: Någonstans slår en hjärta

Anyway You wanna show me
Låttexter av vilket innebär: Hur som helst vill du Visa mig
All Your glory
Låttexter av vilket innebär: All din ära
Anywhere You choose to speak
Låttexter av vilket innebär: Var som helst väljer du att tala
Tell Your story
Låttexter av vilket innebär: Berätta din historia

In the low or lofty places
Låttexter av vilket innebär: I de låga eller höga platserna
Strangers faces
Låttexter av vilket innebär: Främlingar ansikten
Anywhere
Låttexter av vilket innebär: Var som helst
Any way
Låttexter av vilket innebär: I alla fall

Anyway You wanna show me
Låttexter av vilket innebär: Hur som helst vill du Visa mig
All Your glory
Låttexter av vilket innebär: All din ära
Anywhere You choose to speak
Låttexter av vilket innebär: Var som helst väljer du att tala
Tell Your story
Låttexter av vilket innebär: Berätta din historia

In the low or lofty places
Låttexter av vilket innebär: I de låga eller höga platserna
Strangers faces
Låttexter av vilket innebär: Främlingar ansikten
Anywhere
Låttexter av vilket innebär: Var som helst
Any way
Låttexter av vilket innebär: I alla fall


Any Way-3 (Något sätt-3) Låttexter av Any Way-3 (Något sätt-3) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd