A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Motgifter i förbigående) Låttexter av

Konstnärer: Soilwork (Soilwork)

Albumet: The Living Infinite (Det levande oändligt)

Who cares but sorrow
Låttexter av vilket innebär: Vem bryr sig men sorg
When you're down and close to nothing
Låttexter av vilket innebär: När du är nere och nära ingenting
No one will bother
Låttexter av vilket innebär: Ingen kommer att bry
Watching antidotes in passing
Låttexter av vilket innebär: Titta på motgifter i förbigående

I'm left without a cause
Låttexter av vilket innebär: Jag är kvar utan orsak
Believe me
Låttexter av vilket innebär: Tro mig
They never told me why
Låttexter av vilket innebär: De berättade aldrig för mig varför
I'm grieving
Låttexter av vilket innebär: Jag är sörjande
Now where is the light?
Låttexter av vilket innebär: Nu var är ljuset?

Outside the world goes on
Låttexter av vilket innebär: Utanför går världen
It keeps on turning
Låttexter av vilket innebär: Det håller å vända
The feeling of being an outcast
Låttexter av vilket innebär: Känner sig som en utstött
Just keeps growing
Låttexter av vilket innebär: Bara fortsätter att växa

There must be life there must be light
Låttexter av vilket innebär: Det måste finnas liv måste man ljus
Take me home, where the truth unfolds
Låttexter av vilket innebär: Ta mig hem, där sanningen utspelar sig
And steals away the night
Låttexter av vilket innebär: Och stjäl bort natten

Distance keeps growing
Låttexter av vilket innebär: Avståndet fortsätter att växa
Soon I'm far enough to lose it
Låttexter av vilket innebär: Snart är jag tillräckligt långt för att förlora det
Am I deserving
Låttexter av vilket innebär: Jag förtjänar
'Cause I was brave enough to use it?
Låttexter av vilket innebär: För att jag var modig nog att använda den?

I'm left without a cause
Låttexter av vilket innebär: Jag är kvar utan orsak
Believe me
Låttexter av vilket innebär: Tro mig
They never told me why
Låttexter av vilket innebär: De berättade aldrig för mig varför
I'm grieving
Låttexter av vilket innebär: Jag är sörjande
Now where is the light?
Låttexter av vilket innebär: Nu var är ljuset?

Outside the world goes on
Låttexter av vilket innebär: Utanför går världen
It keeps on turning
Låttexter av vilket innebär: Det håller å vända
The feeling of being an outcast
Låttexter av vilket innebär: Känner sig som en utstött
Just keeps growing
Låttexter av vilket innebär: Bara fortsätter att växa

There must life.. there must be light
Låttexter av vilket innebär: Det måste liv... Det måste finnas ljus
Take me home, where the truth unfolds
Låttexter av vilket innebär: Ta mig hem, där sanningen utspelar sig
And steals away the night
Låttexter av vilket innebär: Och stjäl bort natten
Steals away the night
Låttexter av vilket innebär: Stjäl bort natten
Antidotes in Passing (Motgifter i förbigående) Låttexter av Antidotes in Passing (Motgifter i förbigående) Låttexter av-2