A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-2 (Se ena-2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: A Thousand Little Things-2 (Tisoč malo stvari-2)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Besedila, kar pomeni: Včasih ne vem, kaj storiti, ali kaj naj rečem
When someone tells you all their trouble, all their pain
Besedila, kar pomeni: Ko nekdo pove vse svoje težave, svoje bolečine
You don’t feel like you’ve got much to offer
Besedila, kar pomeni: Se ne počutite, kot ste ga dobili veliko ponuditi
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Besedila, kar pomeni: Da je ko ste prišli do Jezusa in se postaviti na oltar

The burden’s not as heavy as you might think it is
Besedila, kar pomeni: Breme je ni tako težka, kot si morda mislite, da je
He’s right there with you beside you time as this
Besedila, kar pomeni: Je prav tam z vam poleg vas časa, kot to

You be the one to answer his call
Besedila, kar pomeni: Boste, da odgovori njegov klic
You be the one to stand up tall
Besedila, kar pomeni: Saj se ena stati do tal
Reaching out to lift them up
Besedila, kar pomeni: Dosegel, da jih dvigne
With the arms of love when they’re feeling small
Besedila, kar pomeni: Z rokami ljubezni, ko si občutek malih
You be the one to shine the eyes of Jesus
Besedila, kar pomeni: Boste, da zasije oči Jezusa
Even when you think that they don’t need you
Besedila, kar pomeni: Tudi, ko misliš, da ne potrebujejo vas
Don’t give up until the race is run
Besedila, kar pomeni: Ne dajo do dirko je prost dostop
You be the one
Besedila, kar pomeni: Biti eden

With a little grace he can heal the broken past
Besedila, kar pomeni: Z malo milost je lahko zdraviti zdrobljen preteklosti
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Besedila, kar pomeni: Pomoč odpustiš nekoga, ki ne more odpustiti vi nazaj
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Besedila, kar pomeni: Besedice prijaznosti, malo udobja za svojo dušo
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Besedila, kar pomeni: Sedeti nekaj časa in jokala z njimi in jim pomagajo, da naj gre

Even when it feels like you can’t take one more step
Besedila, kar pomeni: Tudi, ko je občutek ne morete vzeti še en korak
So run the road of Jesus and let him do the rest
Besedila, kar pomeni: Tako vodijo ceste Jezusa in pustil delati počitek

See them look down in the ground
Besedila, kar pomeni: Vidiš gledajo v tla
It grows and ends up
Besedila, kar pomeni: Raste in konča
Coming back around
Besedila, kar pomeni: Prišli nazaj na približno
He knew, He’d be the one for you
Besedila, kar pomeni: Je vedel, da bi se ena za vas
You Be the One-2 (Se ena-2) Lyrics

Več albumov od Točke od milost