A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ja, jaz verjamem-1) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Free to Fly-1 (Prosimo, da letenje-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Besedila, kar pomeni: Besede & glasba joel lindsay & tony lesa

When I said that I would follow
Besedila, kar pomeni: Ko sem rekel, da sledim
It was with an honest heart
Besedila, kar pomeni: Je bilo z poštenega srca
But I didn't fully understand the cost
Besedila, kar pomeni: Vendar nisem popolnoma razumel stroškov
'cause there are saints throughout the ages
Besedila, kar pomeni: ker so svetniki vseh obdobjih
And there are those today
Besedila, kar pomeni: In tam so danes
Who show us what it really means to carry the cross
Besedila, kar pomeni: Ki nam pokaže, kaj v resnici pomeni opravljati križ
That only fuels my devotion
Besedila, kar pomeni: Samo da goriva moje predanost
No matter what comes I will say
Besedila, kar pomeni: Ni važno, kaj prihaja bom rekel

(chorus)
Besedila, kar pomeni: (zbor)
Yes, I believe
Besedila, kar pomeni: Ja, verjamem
I believe with all that is in me
Besedila, kar pomeni: Mislim, da z vsem, kar je v meni
Yes, I believe
Besedila, kar pomeni: Ja, verjamem
Though the world rises up against me
Besedila, kar pomeni: Čeprav Svet dviga proti meni
I will be faithful
Besedila, kar pomeni: Bom zvest
To the choice I have made
Besedila, kar pomeni: Na izbiro so se
I am determined
Besedila, kar pomeni: Odločen sem
I will not be ashamed
Besedila, kar pomeni: Ne bo sram
To live so the whole world can see
Besedila, kar pomeni: Živeti tako cel svet vidi
That yes, I believe
Besedila, kar pomeni: To ja, verjamem

There will never be a reason
Besedila, kar pomeni: Nikoli ne bo razlog
To lose this confidence
Besedila, kar pomeni: Da izgubijo to zaupanje
For I have found where my assurance lies
Besedila, kar pomeni: Za sem ugotovila, kje leži moj zagotavljanja
It is not in my own power
Besedila, kar pomeni: To ni v svoj sila
But in who my savior is
Besedila, kar pomeni: Ampak kdo je moj rešitelj
And the truth of this conviction
Besedila, kar pomeni: In resnico to prepričanje
Makes me shout to the sky
Besedila, kar pomeni: Naredi me kričati v nebo

(repeat chorus)
Besedila, kar pomeni: (chorus ponovite)

Yes, I believe he is risen
Besedila, kar pomeni: Ja, verjamem, da je vstal
Yes, I believe we are forgiven
Besedila, kar pomeni: Ja, verjamem, da smo se posloviti
Yes, I believe and one day we'll see him
Besedila, kar pomeni: Ja, verjamem, in nekega dne bomo videli njega
And together we'll say
Besedila, kar pomeni: In skupaj bomo rekli

(repeat chorus)
Besedila, kar pomeni: (chorus ponovite)

Yes, I Believe-1 (Ja, jaz verjamem-1) Lyrics Yes, I Believe-1 (Ja, jaz verjamem-1) Lyrics-2 Yes, I Believe-1 (Ja, jaz verjamem-1) Lyrics-3 Yes, I Believe-1 (Ja, jaz verjamem-1) Lyrics-4

Več albumov od Točke od milost