A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Najhujši sovražnik) Lyrics

Umetniki: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Letenje mednarodno razkošno Art-1)

I'm all wrapped up in shackles
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vse zavito v verige
I'm trying to break free
Besedila, kar pomeni: Jaz sem poskušal izviti
I'm my own worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Jaz sem svoj najhujši sovražnik, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Besedila, kar pomeni: Bom nikoli ne pusti me z čeprav sem vedno tryna utrip
Beat my worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Premagati svoj najhujši sovražnik, mi

Ayo, a better platform for all to listen to me
Besedila, kar pomeni: Ayo, bolje platformo za vse, da bi me poslušali
We out in DC deep, ain't got no sleep
Besedila, kar pomeni: Smo v DC, ki je globoko, ni dobil nobenega spanja
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Besedila, kar pomeni: Vožnja Neravan, ki jetted iz države za nakup D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Besedila, kar pomeni: Prišel nazaj, veliki par, ni nič sladek
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Besedila, kar pomeni: Yellin' je moj kupolo, "Pojdi domov!", vendar ni skozi
So many years in my career, it's a long route
Besedila, kar pomeni: Toliko let v moji karieri, je dolgo pot
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Besedila, kar pomeni: razmišljanje "Kdaj SKP odrte njegov obraz na omet
We was dusted back then, I smoked the last of it
Besedila, kar pomeni: Mi je bila delovna halja takrat, sem dimljeni zadnji je
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Besedila, kar pomeni: In skočil v Acura, sleepin' v Sibble je, kaj naredi?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Besedila, kar pomeni: Juha, govedina, piščanec, kjer moj boo?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Besedila, kar pomeni: Je prepir s kapuco rockstar, sem zlomil roko
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Besedila, kar pomeni: Ker je bil pointin' prsti na je Ivanne hči
What's next? Dreads want a piece of my spot
Besedila, kar pomeni: Kaj je naslednje? Dreads želite kos moje mesto
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Besedila, kar pomeni: Ta moj jaslice, plačam tukaj živeti, jebi se, pop

I'm all wrapped up in shackles
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vse zavito v verige
I'm trying to break free
Besedila, kar pomeni: Jaz sem poskušal izviti
I'm my own worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Jaz sem svoj najhujši sovražnik, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Besedila, kar pomeni: Bom nikoli ne pusti me z čeprav sem vedno tryna utrip
Beat my worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Premagati svoj najhujši sovražnik, mi

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Besedila, kar pomeni: Ridin ' s pištolo napel, sweatin', zatohel tee na
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Besedila, kar pomeni: Črna Timb osebe, 10 stopinj, GG bum
Couple Ks, some had charms
Besedila, kar pomeni: Nekaj Ks, nekateri so čare
I'm strictly Eagles, few suede's on
Besedila, kar pomeni: Jaz sem strogo Eagles, nekaj suede na
Next Friday I'm Faizon
Besedila, kar pomeni: Naslednji petek sem Faizon
I gotta kill this nigga's head
Besedila, kar pomeni: Moraš ubiti to črnuh glavo
He probably do mine, when nobody's there
Besedila, kar pomeni: Je verjetno moja, ko nihče ni
'Cause the only way to score, leave no witness
Besedila, kar pomeni: Ker edini način, da rezultat, zapustiti brez prič
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Besedila, kar pomeni: Morilec na mojem seznamu sranje, vrniti ga s polži
The slickness and remember that I built two graves
Besedila, kar pomeni: Slickness in ne pozabite, da sem zgradil dva grobov
I wasn't stupid, I was ruthless
Besedila, kar pomeni: Nisem neumen, sem bil neusmiljen
Check the bazooka crew, they bookoos
Besedila, kar pomeni: Preverite bazuka posadke, so bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Besedila, kar pomeni: Zlomil steklo slammin' moj obroči navzdol
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Besedila, kar pomeni: Da je cepec, ne nered, imaš najdaljši posnetek, uporabi
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Besedila, kar pomeni: Yo vidiš 'em v preddverju, so tam
Head shots only, kill him, he right there
Besedila, kar pomeni: Glavo strel samo, ubil ga je tam

I'm all wrapped up in shackles
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vse zavito v verige
I'm trying to break free
Besedila, kar pomeni: Jaz sem poskušal izviti
I'm my own worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Jaz sem svoj najhujši sovražnik, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Besedila, kar pomeni: Bom nikoli ne pusti me z čeprav sem vedno tryna utrip
Beat my worst enemy, me
Besedila, kar pomeni: Premagati svoj najhujši sovražnik, mi
Worst Enemy (Najhujši sovražnik) Lyrics Worst Enemy (Najhujši sovražnik) Lyrics-2