A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I-17 (Kdo sem I-17) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Who Am I?-19 (Kdo sem jaz? -19)

I've tried to wrap my mind around the thought of you
Besedila, kar pomeni: Sem poskušal zaviti mojem mnenju okrog misel si
I stretched myself so far I nearly come unglued
Besedila, kar pomeni: Sem segal sam kolikor sem skoraj prišel unglued
You hold the universe inside your hands
Besedila, kar pomeni: Imate vesolja znotraj roke
Still you thought of me
Besedila, kar pomeni: Še vedno si mislil mene

I can't believe
Besedila, kar pomeni: Ne morem verjeti
Is there no limit to your love for me
Besedila, kar pomeni: Ali obstaja omejitev, vaša ljubezen do mene
As shallow as this selfish heart can be
Besedila, kar pomeni: Kot plitvo kot to sebično srce lahko
You are the maker of reality
Besedila, kar pomeni: Vi ste ustvarjalec realnosti

And I stand in awe
Besedila, kar pomeni: In stojim v strah
You are God
Besedila, kar pomeni: Ti si Bog

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
Who am I
Besedila, kar pomeni: Kdo sem jaz
To understand your ways
Besedila, kar pomeni: Razumeti vaše poti
Who am I
Besedila, kar pomeni: Kdo sem jaz
To give you anything but praise
Besedila, kar pomeni: Da bi vam vse prej kot pohvale
Who am I
Besedila, kar pomeni: Kdo sem jaz
To try and solve the mystery
Besedila, kar pomeni: Poskusiti in rešiti skrivnost
Behind the heart and soul of all that I believe
Besedila, kar pomeni: Za srce in dušo vse to verjamem
Who am I
Besedila, kar pomeni: Kdo sem jaz

You're every reason for my heart to hope
Besedila, kar pomeni: Ste vsak razlog za moje srce upanje
Creator of the things I've yet to know
Besedila, kar pomeni: Ustvarjalca stvari, ki sem jih še vedeti
You are the river for my thirsty soul
Besedila, kar pomeni: Ste reke za mojo žejni dušo
You are my desire
Besedila, kar pomeni: Vi ste moja želja
You are God
Besedila, kar pomeni: Ti si Bog

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

I am your child
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vaš otrok
I will follow, who am I?
Besedila, kar pomeni: Bom slediti, kdo sem jaz?
You gave your life
Besedila, kar pomeni: Si dal svoje življenje
For my tomorrow
Besedila, kar pomeni: Za moje jutri

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
Who Am I-17 (Kdo sem I-17) Lyrics Who Am I-17 (Kdo sem I-17) Lyrics-2 Who Am I-17 (Kdo sem I-17) Lyrics-3 Who Am I-17 (Kdo sem I-17) Lyrics-4

Več albumov od Točke od milost