A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Wonder of It All-1 (Čudno je vse-1) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Točka milost darilo Tin-1)

Hear the clock strike two a.m.
Besedila, kar pomeni: Slišati uro stavke dve uri
Another sleepless night for you
Besedila, kar pomeni: Drugo neprespane noči za vas
Oh, i have been there too
Besedila, kar pomeni: Oh, sem bil tam tudi
But there is healing in the hand of God
Besedila, kar pomeni: Ampak tam je zdravljenje v Božjo roko
He will cover everybody
Besedila, kar pomeni: On bo zajemal vsi
He'll even touch someone like you
Besedila, kar pomeni: On bo dotik nekdo kot si ti

It's a natural thing to believe that
Besedila, kar pomeni: Je naravna stvar za domnevo, da
Something wonderful never comes easy
Besedila, kar pomeni: Nekaj čudovitega nikoli priti enostavno
Let it go
Besedila, kar pomeni: Naj gre
There is power in the cross to heal us
Besedila, kar pomeni: Tam je moč v križu in nas tam zdravi
There is freedom in the blood that Jesus offered to you
Besedila, kar pomeni: Tam je svoboda v krvi, da Jezus na voljo za vas
So freely
Besedila, kar pomeni: Tako svobodno

(Chorus)
Besedila, kar pomeni: (Zbor)
Feel the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Počutim čudno je vse
Let your heart and your mind receive
Besedila, kar pomeni: Naj vaše srce in vaš um, ki so prejeli
An answer to the call
Besedila, kar pomeni: Odgovor na klic
Feel the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Počutim čudno je vse
Sweet Jesus
Besedila, kar pomeni: Sladki Jezus
The love of God - the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Ljubezen do Boga - čudno je vse

Another day another twist in the road
Besedila, kar pomeni: Drug dan en zasuk v cestnem prometu
A cloud upon your soul
Besedila, kar pomeni: Oblak na svojo dušo
Don't let it take control
Besedila, kar pomeni: Ne pustite, da prevzamejo nadzor
Don't be afraid to say the name
Besedila, kar pomeni: Ne bojte se, da izgovorite ime
He's there for those who call him
Besedila, kar pomeni: On je tam za tiste, ki mu
He's your refuge from the cold
Besedila, kar pomeni: On je svoje zatočišče pred mrazom

To love God is a curious thing
Besedila, kar pomeni: Ljubiti Boga je čudna stvar
The more you give it seems the more he brings
Besedila, kar pomeni: Je več daš to zdi bolj mu prinaša
His love back to you
Besedila, kar pomeni: Njegova ljubezen nazaj
In the presence of the holy spirit
Besedila, kar pomeni: V prisotnosti duha
Bells ringing and i can hear the angels sing
Besedila, kar pomeni: Zvonovi zvoni in lahko slišite angeli pojejo
So clearly
Besedila, kar pomeni: Tako jasno

(Repeat Chorus)
Besedila, kar pomeni: (Chorus ponovite)
(the answer is Jesus)
Besedila, kar pomeni: (odgovor je Jezus)
Sweet Jesus
Besedila, kar pomeni: Sladki Jezus
Feel the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Počutim čudno je vse
Sweet Jesus
Besedila, kar pomeni: Sladki Jezus
The love of God - the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Ljubezen do Boga - čudno je vse

Let your heart and your mind receive
Besedila, kar pomeni: Naj vaše srce in vaš um, ki so prejeli
Answer to the call
Besedila, kar pomeni: Odgovor na klic
Feel the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Počutim čudno je vse
Sweet Jesus
Besedila, kar pomeni: Sladki Jezus
The love of God - the wonder of it all
Besedila, kar pomeni: Ljubezen do Boga - čudno je vse
The Wonder of It All-1 (Čudno je vse-1) Lyrics The Wonder of It All-1 (Čudno je vse-1) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost