A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Ljubezen do Kristusa-1) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: The Love of Christ (Ljubezen do Kristusa)

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
How long (how long)
Besedila, kar pomeni: Kako dolgo (kako dolgo)
How wide (how wide)
Besedila, kar pomeni: Kako široko (kako široko)
Is the love of Christ
Besedila, kar pomeni: Je ljubezen do Kristusa
How deep (how deep)
Besedila, kar pomeni: Kako globoko (kako globoko)
How high (how high)
Besedila, kar pomeni: Kako visoko (Kako visoko)
Is the love of Christ
Besedila, kar pomeni: Je ljubezen do Kristusa

It would take ten thousand lifetimes
Besedila, kar pomeni: To bi trajalo deset tisoč življenj
To comprehend, a love with no beginning
Besedila, kar pomeni: Razumeti ljubezen s ne začne
A love that knows no end
Besedila, kar pomeni: Ljubezen, ki ne pozna konca

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

More than any heart could measure or ever hold
Besedila, kar pomeni: Bolj kot katera koli srce lahko izmerimo ali koli počakaj
His love could fill the oceans
Besedila, kar pomeni: Svojo ljubezen lahko izpolnite oceanov
'Til they overflowed
Besedila, kar pomeni: 'Til overflowed

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

Higher than the mountains
Besedila, kar pomeni: Višja od gore
Deeper than the ocean
Besedila, kar pomeni: Globlje kot ocean
Farther than the reach of the sky
Besedila, kar pomeni: Dlje od dosega nebo
Wider than the heavens
Besedila, kar pomeni: Širši od nebes
Longer than forever
Besedila, kar pomeni: Več kot večno
Greater is the love of Christ
Besedila, kar pomeni: Večja je Kristusovo ljubezen

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
The Love of Christ-1 (Ljubezen do Kristusa-1) Lyrics

Več albumov od Točke od milost