A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-2 (Hiši da milost zgrajena-2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: The Whole Truth-5 (Celotno resnico-5)

A light in the distance
Besedila, kar pomeni: Luči v daljavi
Welcomes those wayfaring souls
Besedila, kar pomeni: Pozdravlja tiste duše, wayfaring
Come this far
Besedila, kar pomeni: Pridejo tako daleč
A heart grows tired, faith grows cold
Besedila, kar pomeni: Srce raste utrujen, vera raste hladno
Wandering down the winding road
Besedila, kar pomeni: Tava po vijugasti cesti
Just simply knock, the door will open
Besedila, kar pomeni: Samo preprosto knock, bo odprl vrata

There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
There is a place where brokenness is healed
Besedila, kar pomeni: Obstaja kraj, kjer je zacelila pretrtosti
There is a voice saying peace be still
Besedila, kar pomeni: Je glas rekel mir je še vedno
There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena

Mercy will find you
Besedila, kar pomeni: Boste našli milost
Though you've given up
Besedila, kar pomeni: Čeprav ste dal
In the middle of what seems like nowhere
Besedila, kar pomeni: Sredi kar se zdi kot nikjer
He'll shelter you beneath his wing
Besedila, kar pomeni: On vam bom zavetje pod svoje okrilje
His love will cover every need
Besedila, kar pomeni: Njegova ljubezen bo zajemal vse potrebe
Just simply seek and you will find
Besedila, kar pomeni: Preprosto iskanje in boste našli

There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
There is a place where emptiness is filled
Besedila, kar pomeni: Obstaja kraj, kjer se napolni praznino
There is a voice saying peace be still
Besedila, kar pomeni: Je glas rekel mir je še vedno
There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena

There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
With blood and tears
Besedila, kar pomeni: S kri in solze
We've nothing left to fear
Besedila, kar pomeni: Smo nič prepuščeno strah
We live in grace
Besedila, kar pomeni: Živimo v milost
Here in the safe embrace of god
Besedila, kar pomeni: Tukaj v varnem objemu Boga
The mercy of god
Besedila, kar pomeni: Božjega usmiljenja

There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
There is a place where grace has
Besedila, kar pomeni: Obstaja kraj, kjer je milost
Been revealed
Besedila, kar pomeni: Pokazala
There is a voice saying peace be still
Besedila, kar pomeni: Je glas rekel mir je še vedno
There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
Rest in the hope
Besedila, kar pomeni: Počitek v upanju
Rest in the peace
Besedila, kar pomeni: Počivaj v miru
There is a house that mercy built
Besedila, kar pomeni: Tam je hiša to milost, zgrajena
The House That Mercy Built-2 (Hiši da milost zgrajena-2) Lyrics The House That Mercy Built-2 (Hiši da milost zgrajena-2) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost