who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Hilton (Hilton) Lyrics

Umetniki: Raekwon (Raekwon)

Album: R.A.G.U. Rae and Ghost United (R.A.G.U. Rae in duh, Velika)

[Raekwon]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon]
This Nigga just bought eleven machine guns
Besedila, kar pomeni: Ta črnuh pravkar kupil enajst mitraljezi
And he brought them in my crib
Besedila, kar pomeni: In jih pripeljal v moji bajti

[Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Tallarico]
Glittered out, stout face, teck, Rae up in the Hilton
Besedila, kar pomeni: Glittered, krepak obraz, teck, Rae gor v Hilton
Heard Nia Long is in the building
Besedila, kar pomeni: Slišal Nia Long je v stavbi
Penthouse fashion, ordered out room service
Besedila, kar pomeni: Penthouse moda, naročil, postrežba
It looked bugged cause the waiter looked nervous
Besedila, kar pomeni: Zdelo se je bugged vzrok natakar je izgledal Nervozno
Lift off the lid, seen two shiny thirty-eights aimed at the kid
Besedila, kar pomeni: Dvignite pokrov, videl dve svetleči trideset-osmice namenjen otrok
What I do, duck!
Besedila, kar pomeni: Kaj, raca!
Rae up in the shower singing
Besedila, kar pomeni: Rae gor v tuš, petje
Son don't know that it's real
Besedila, kar pomeni: Sin ne vedo, da je resnično
Coming looking like he about peel something
Besedila, kar pomeni: Prihajajo videti kot on o lupino, nekaj
In a tight jam, red down, matching like Santa
Besedila, kar pomeni: V tesen marmelado, rdeče, ujemanje kot Santa
If I could just reach my hammer
Besedila, kar pomeni: Če bi lahko samo dosežejo moje kladivo
He bust two shots, I played mice
Besedila, kar pomeni: Je bankrot dveh strelov, sem igral miši
Ran to the spot were the sun was at, quickly he was blinded by the ice
Besedila, kar pomeni: Ran na kraju samem so bili sonce je v, hitro je bil zaslepljen z LED
That's when Rae ran out of the back
Besedila, kar pomeni: Takrat Rae zmanjkalo nazaj
Towel on, soap on his arms, spit duke around, fell on my lap
Besedila, kar pomeni: Brisačo na, milo za roke, vojvoda pljuvati okrog, padla v mojem naročju

[Raekwon]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon]
Yo, what the fuck happened?
Besedila, kar pomeni: Yo, kaj za vraga se je zgodilo?

[Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Tallarico]
It was a set up to get wet up
Besedila, kar pomeni: To je niz zmočili gor

[Raekwon]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon]
Starks your bleeding
Besedila, kar pomeni: Starks vaše krvavitve

[Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Tallarico]
Nah, his blood fucked my white leather up
Besedila, kar pomeni: ne, njegova kri zajebal moj belo usnje
Ten G's down the drain
Besedila, kar pomeni: Deset G v odtok
Yo hurry up, we got to get him up
Besedila, kar pomeni: Yo, pohiti, imamo spraviti
Get the sheets son, let's fix him up
Besedila, kar pomeni: Se listi sin, mu uredimo
Lock the door, turn the TV off, your kicks is near the light switch
Besedila, kar pomeni: Zaklenite vrata, pa TV, je brcne v bližini stikala

[Raekwon]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon]
Just give me two minutes to iron my shirt, find my ices
Besedila, kar pomeni: Daj mi dve minuti železa srajco, našli svoj ices

(Ghostface Killah)
Besedila, kar pomeni: (Tallarico)
The hit came quick
Besedila, kar pomeni: Hit prišel hitro
Hit the jack, star six
Besedila, kar pomeni: Zadel jack, star šest
Ghost
Besedila, kar pomeni: Duh

[Raekwon & Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon & Tallarico]
Put down the phone stupid
Besedila, kar pomeni: Odložil telefon neumen
Wipe off your prints
Besedila, kar pomeni: Obrišite tiskanja

[Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Tallarico]
Rae ran hysterically
Besedila, kar pomeni: Rae tekel histerično
Slipped on soap
Besedila, kar pomeni: Spodrsnilo na milo
Landed on his back, with his gat, now that's dope
Besedila, kar pomeni: Pristali na hrbtu, s svojo gat, zdaj, da je droge
We got three minutes, nobody seen shit
Besedila, kar pomeni: Imamo tri minute, nihče videl sranje
Somebody might have heard shit
Besedila, kar pomeni: Nekdo lahko slišali sranje
Singing on some Martin, were my momma bird shit
Besedila, kar pomeni: Petje na nekaj Martin, so bili moji mami ptica sranje
Fuck your socks, that's when we heard the door knock
Besedila, kar pomeni: Fuck vaš nogavice, to je, ko smo slišali vrata potrkal
Everything all right? Partying son, balloons popped
Besedila, kar pomeni: Vse vse prav? Proslavljanje sin, baloni, izstrelil
Threw this dude under the bed
Besedila, kar pomeni: Vrgel ta človek pod posteljo
A half dressed Raekwon, swallowing diamonds
Besedila, kar pomeni: Pol oblečena Raekwon, požiranje diamanti
Had money in juice up on his wedding day
Besedila, kar pomeni: Imel denarja v sok na svoj poročni dan
The phone rang off, the tea kettle blew, wifey hitting me,
Besedila, kar pomeni: Telefon je odložil, kotliček za čaj zapravila, wifey hitting me,
What you want sweaty, Lima beans and kidney
Besedila, kar pomeni: Kaj želite znoja, Lima fižol in ledvic
Trashed the beeper, slowly I reached for the reefer
Besedila, kar pomeni: Pospravila Piskač, počasi sem segel v zamrzovalno
Throw a Costa, peep oh son the house keeper
Besedila, kar pomeni: Vrgel na Costa, peep oh sin hiše rejca
Soap suds dripping from his nuts, cut up gut
Besedila, kar pomeni: Milom milnice kaplja iz svoje matice, razrežejo črevesja
Praying how me make it out the telly and touch
Besedila, kar pomeni: Molitvi, kako mi bo to jasno televizor in dotik

[Chorus: Ghostface Killah]
Besedila, kar pomeni: [Refren: Tallarico]
Fuck it, a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Besedila, kar pomeni: Jebi ga, Wesley Snipes gibanje v nedeljo v Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Besedila, kar pomeni: Smo laptop SKOP, thugs v računalniku
Caught up in the grimy shit
Besedila, kar pomeni: Ujeti v sajasto sranje
Finding two days later a murder and we got to make this flight shit
Besedila, kar pomeni: Iskanje dva dni kasneje umor in smo dobili, da bi ta let sranje
It was a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Besedila, kar pomeni: Wesley Snipes gibanje je bilo v nedeljo v Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Besedila, kar pomeni: Smo laptop SKOP, thugs v računalniku
A Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Besedila, kar pomeni: Wesley Snipes gibanje v nedeljo v Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Besedila, kar pomeni: Smo laptop SKOP, thugs v računalniku

[Raekwon]
Besedila, kar pomeni: [Raekwon]
Hey yo, the pressures on, sonny got murk
Besedila, kar pomeni: Vzklik veselja in začuđenja yo, obremenitev, sonny dobil Mrak
Its time to move fast
Besedila, kar pomeni: Čas hitro
Hey yo, Deini it's on, check out the news flash
Besedila, kar pomeni: Vzklik veselja in začuđenja yo, Deini je na, preverite ven news flash
Flew out the next day, back to the Tony estates
Besedila, kar pomeni: Letel ven naslednji dan nazaj na Tony zapuščine
Blew on the first class flight to L.A.
Besedila, kar pomeni: Zamočil na prvem razredu letalu v La
It ain't take long, I pulled a few strings on the horn
Besedila, kar pomeni: Ni se dolgo, sem potegnil nekaj nizov na rog
So were it came from?
Besedila, kar pomeni: Tako so prišli?
That nigga we stuck and took the caine from
Besedila, kar pomeni: Da črnuh, smo zaljubljen in vzel caine od
We should have killed him when we had him
Besedila, kar pomeni: Naj so ubili smo ga ko smo mu
Yo I was holding a Magnum
Besedila, kar pomeni: Yo je držal Magnum
Yeah we bagged him, but we let him slide in the wagon
Besedila, kar pomeni: ja smo mu vrečah, vendar smo nek diapozitiv v vagon
His bad little brown ho, from out Chicago
Besedila, kar pomeni: Svojo slabo malo rjave ho, iz ven Chicago
She move his cargo, good at handling Roscoes
Besedila, kar pomeni: Ona premakniti svoj tovor, dobro na ravnanje z Roscoes
We had our eyes closed God, we should have seen it coming
Besedila, kar pomeni: Smo imeli naše oči zaprte Boga, naj bi videli smo prihajajo
He should have seen me coming, running out the shower gunning
Besedila, kar pomeni: On je videl mi prihaja, zmanjkuje tuš gunning
Now that I figured it, she put the waiter on
Besedila, kar pomeni: Zdaj, ko sem pogruntal, oblekla natakar
It all came to me, in back of my mind, just like my favorite song
Besedila, kar pomeni: Vse je prišel do mene, zadnjem delu mojih mislih, tako kot moja najljubša pesem
Dawned on me later on
Besedila, kar pomeni: Prišel na mene, kasneje
By then the day was gone
Besedila, kar pomeni: Do takrat je odšel na dan
How dare this nigga even think that he could take us on
Besedila, kar pomeni: Kako si drzneš to črnuh niti razmišljati, da bi nas vzel
Smoke the Cee Allah
Besedila, kar pomeni: Dim Cee Allah
Sent the kite through the Pens
Besedila, kar pomeni: Poslal kite skozi ograde
Him and big Dan
Besedila, kar pomeni: Ga in velik Dan
Known to split wigs, with razor sharp gems
Besedila, kar pomeni: Znano, da razdeli lasulje, s kot britev ostrih draguljev
Giants from Attica riots
Besedila, kar pomeni: Velikani iz Atika nemiri
Halls is quiet
Besedila, kar pomeni: Dvorane se tiho
CO's with babies on their arms look tight
Besedila, kar pomeni: CO z dojenčki na svojih rokah pogled tesen
And this nigga from down state got shipped up north
Besedila, kar pomeni: In dobil ta črnuh iz navzdol članice pošiljajo na severu
Stocky young fella, running his lips on how he set it off
Besedila, kar pomeni: Čokat mladi prijatelj, ustnice napaja kako je postavil
Then heard that shit, plus got that kite
Besedila, kar pomeni: Nato slišal to sranje, plus dobil da kite
Money got murdered in his bunk that night
Besedila, kar pomeni: Denar dobil umorjen, v svoj pograd tisto noč

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
The Hilton (Hilton) Lyrics The Hilton (Hilton) Lyrics-2 The Hilton (Hilton) Lyrics-3 The Hilton (Hilton) Lyrics-4
Ta stran je zasnovana tako, da zagotavlja besedilo pesmi Hilton, ki je bilo zbrano v albumu R.A.G.U. Rae in duh, Velika, ki ga je ustvarila pevka Raekwon. Preberete lahko naslednjo besedilno različico Hilton. Če vas zanimajo druge pesmi v istem albumu, kliknite Hilton. Če želite najti izčrpen seznam albumov istega pevca, kliknite Raekwon. Če imate radi takšno pesem lyrics, lahko dodate to stran na vaš najljubši. Za priročnost lahko prenesete tudi slikovno različico Hilton za tiskanje ali pa jo delite s prijatelji prek e-pošte, Twitterja, Instagrama, Pinterest, Googla, reddit, VK, itd. Na koncu te strani boste videli lyrics pesmi Hilton v drugih 42 jezikih, vključno z arabskimi, češki, danski, nemški, grški, finski, francoski, hebrejski, madžarski, italijanski, japonski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, itd. Na eni strani, pišite nam, če potrebujete pesmi lyrics v različici PDF ali želite prenesti MP3 Hilton brezplačno. Po drugi strani pa, če poznate druge pesmi, ki niso vključene v ta album, vas prosimo, da nas kontaktirate. Vključili ga bomo med naslednjo posodobitvijo zbirke podatkov.