A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Velik razkorak-18) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Zavihati glasba: Point of Grace-2 zadetkov)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Besedila, kar pomeni: Besede in glasba odobri cunningham & mat huesmann
Silence
Besedila, kar pomeni: Molk
Trying to fathom the distance
Besedila, kar pomeni: Poskušajo seženj oddaljenost
Looking out 'cross the canyon carved
Besedila, kar pomeni: Gledali "čez kanjon izklesan
By my hands
Besedila, kar pomeni: Z rokami
God is gracious
Besedila, kar pomeni: Bog je milostiv
Sin would still separate us
Besedila, kar pomeni: Greh bi še vedno nas loči
Were it not for the bridge his grace
Besedila, kar pomeni: Ne bi bilo za most milosti
Has made us
Besedila, kar pomeni: Smo
His love will carry me
Besedila, kar pomeni: Njegova ljubezen me bo izvedla

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
There's a bridge to cross the great divide
Besedila, kar pomeni: Je most čez velik razkorak
A way was made to reach the other side
Besedila, kar pomeni: Tako je bil na dosegel drugi strani
The mercy of the father, cost his son
Besedila, kar pomeni: Milost in nemilost oče, stane njegov sin
His life
Besedila, kar pomeni: Njegovo življenje
His love is deep, his love is wide
Besedila, kar pomeni: Njegova ljubezen je globoka, njegova ljubezen je širok
There's a cross to bridge the great divide
Besedila, kar pomeni: Križ za premostitev razkoraka velik

God is faithful
Besedila, kar pomeni: Bog je zvest
On my own i'm unable
Besedila, kar pomeni: Naprej svoj lasten jaz sem nezmožen
He found me hopeless, alone and
Besedila, kar pomeni: On me je našla, brezupno, sam in
Sent a savior
Besedila, kar pomeni: Poslal Odrešenika
He's provided a path a promised
Besedila, kar pomeni: On preskrbljen a pot obljubljena
To guide us
Besedila, kar pomeni: Za nas vodilo
Safely past all the sin that would divide us
Besedila, kar pomeni: Varno mimo vseh greh ki bi nas deli
His love delivers me
Besedila, kar pomeni: Njegova ljubezen prinaša me

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

The cross that cost my lord his life
Besedila, kar pomeni: Križ, ki stanejo moj gospodar svojega življenja
Has given me mine
Besedila, kar pomeni: Mi je dal rudnik

There's a bridge to cross the great divide
Besedila, kar pomeni: Je most čez velik razkorak
There's a cross to bridge the great divide
Besedila, kar pomeni: Križ za premostitev razkoraka velik

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
The Great Divide-18 (Velik razkorak-18) Lyrics The Great Divide-18 (Velik razkorak-18) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost