A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Delodajalcem in darilo-2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Home for the Holidays-13 (Dom za počitnice-13)

Three men and a star in the sky
Besedila, kar pomeni: Trije moški in zvezda na nebu
Oh what I would give for a wisdom so bright
Besedila, kar pomeni: Oh kaj bi dal za modrost tako svetla
One girl with a journey to make
Besedila, kar pomeni: Eno dekle z potovanje, da bi
Oh how I wish I was that brave
Besedila, kar pomeni: Oh kako jaz želeti sem bil to pogumen

Fearless, shameless, faith through the dark
Besedila, kar pomeni: Neustrašen, sramota, vero s temi
How I wish I was as strong as they are
Besedila, kar pomeni: Kako jaz želeti sem bil tako močan, kot so

You say come to me wait no more
Besedila, kar pomeni: Praviš, pridi mi čakati več
I give you all you're asking for
Besedila, kar pomeni: Dam vam vse zahtevate za
Forget the lies this world has told
Besedila, kar pomeni: Pozabite laži, ta svet je povedal
I'll wrap your life in linen gold
Besedila, kar pomeni: Boste zaviti vaš življenje v perilo zlata
I'm more than just only
Besedila, kar pomeni: Jaz sem več kot samo
One night that's holy
Besedila, kar pomeni: Eno noč, ki je sveto
I?m your star and I'm your wish
Besedila, kar pomeni: I? m vaš star, in sem vašo željo
Cause I am both the giver and the gift
Besedila, kar pomeni: Vzrok sem darovalec in darilo

A child far away born in the night
Besedila, kar pomeni: Otrok, rojen daleč v noč
Too young to know what is meant for his life
Besedila, kar pomeni: Tudi mlade, da vedo, kaj je mišljeno za svoje življenje
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Besedila, kar pomeni: Ampak on boste rastejo in on ljubezen več kot kdorkoli lahko
And the world's gonna see a light where he stands
Besedila, kar pomeni: In svetovnih tekoč zagledati luč, kjer stoji

He'll say come to me wait no more
Besedila, kar pomeni: Bom rekel Pridi mi čakati več
I give you all you're asking for
Besedila, kar pomeni: Dam vam vse zahtevate za

Forget the lies this world has told
Besedila, kar pomeni: Pozabite laži, ta svet je povedal
I'll wrap your life in linen gold
Besedila, kar pomeni: Boste zaviti vaš življenje v perilo zlata
I'm more than just only
Besedila, kar pomeni: Jaz sem več kot samo
One night that's holy
Besedila, kar pomeni: Eno noč, ki je sveto
I'm your star and I'm your wish
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vaš star in sem vašo željo
Cause I am both the giver and the gift
Besedila, kar pomeni: Vzrok sem darovalec in darilo

Christmas Eve, all I see
Besedila, kar pomeni: Božični večer, vse kar vidim
Is snow on the trees
Besedila, kar pomeni: Je sneg na drevesih
And it's white and it glows
Besedila, kar pomeni: Je bela in da zasije
That's how I want to be
Besedila, kar pomeni: To je, kako želim, da se

And You say come to me wait no more
Besedila, kar pomeni: In praviš, pridi mi čakati več
I give you all you're asking for
Besedila, kar pomeni: Dam vam vse zahtevate za
Forget the lies this world has told
Besedila, kar pomeni: Pozabite laži, ta svet je povedal
I'll wrap your life in linen gold
Besedila, kar pomeni: Boste zaviti vaš življenje v perilo zlata
I'm more than just only
Besedila, kar pomeni: Jaz sem več kot samo
One night that's holy
Besedila, kar pomeni: Eno noč, ki je sveto
I'm your star and I'm your wish
Besedila, kar pomeni: Jaz sem vaš star in sem vašo željo
Cause I am both the giver and the gift
Besedila, kar pomeni: Vzrok sem darovalec in darilo
The giver and the gift
Besedila, kar pomeni: Delodajalcem in delojemalcem darilo
The Giver and the Gift-2 (Delodajalcem in darilo-2) Lyrics The Giver and the Gift-2 (Delodajalcem in darilo-2) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost