A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-4 (Enakomerno na 4) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Točka milost darilo Tin-2)

Kicking up the dust, heaven or bust
Besedila, kar pomeni: Brca gor prah, nebesa ali bankrot
We're headed for the promised land
Besedila, kar pomeni: Mi smo se odpravili za obljubljeno deželo
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Besedila, kar pomeni: Od trenutka, ko smo verjeli, smo bili želijo zapustiti
Like a child tugging daddy's hand
Besedila, kar pomeni: Kot otrok tugging strani na očka
May we never forget that patience is a virtue
Besedila, kar pomeni: Morda nikoli ne pozabimo, da potrpljenje je vrlina
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Besedila, kar pomeni: Mirno nogami tesnobe, tako zvest roke vam lahko služi Gospodu

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]

We run up ahead, we lag behind you
Besedila, kar pomeni: Vodimo naprej, smo obotavljanje zadaj vi
It's hard to wait when heaven's on our mind
Besedila, kar pomeni: Je težko čakati, ko nebesa na naš um
Teach our restless feet to walk beside you
Besedila, kar pomeni: Poučevanje nemirni nogami hodi zraven vas
'Cause in our hearts we're already gone
Besedila, kar pomeni: Ker v naših srcih smo že šli
Will you walk with us
Besedila, kar pomeni: Vas bo sprehod z nami
Steady on
Besedila, kar pomeni: Enakomerno na

We want to walk awhile
Besedila, kar pomeni: Želimo hoditi nekaj časa
We know that every mile is bringing us closer home
Besedila, kar pomeni: Vemo, da vsako miljo prinaša nam bližje domu
We want to tell the story
Besedila, kar pomeni: Želimo povedati zgodbo
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Besedila, kar pomeni: Grešnik vezan za slavo in nato najti nismo sami
When we walk in your light the lost will see you better
Besedila, kar pomeni: Ko hodimo v vašo svetlobo izgubil bo videti bolje
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Besedila, kar pomeni: Kot ozki cesti gets gužvu Gospoda ne boste nas vodi...

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Besedila, kar pomeni: Stalno me, ko postane skalnata cesti vere
Oh ready me, for fears I cannot see
Besedila, kar pomeni: Oh pripravljen mi, za strah, ne vidim
Lord won't you let me be a witness to your promise
Besedila, kar pomeni: Gospod ne povej mi je priča, da vaša obljuba
Won't you steady me
Besedila, kar pomeni: Ne bo me stalno

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]

We run on up ahead, we lag behind you
Besedila, kar pomeni: Vodimo na do naprej, smo obotavljanje zadaj vi
It's hard to wait when heaven's on our minds
Besedila, kar pomeni: Je težko čakati, ko nebesa na naših glavah
Teach our restless feet to walk beside you
Besedila, kar pomeni: Poučevanje nemirni nogami hodi zraven vas
'Cause in our hearts we're already gone
Besedila, kar pomeni: Ker v naših srcih smo že šli

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]

Will you walk with us
Besedila, kar pomeni: Vas bo sprehod z nami
Steady on...
Besedila, kar pomeni: Enakomerno na...
Steady On-4 (Enakomerno na 4) Lyrics Steady On-4 (Enakomerno na 4) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost