A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love-2 (Zatočišče ljubezen-2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace-4 (Točka milost-4)

Words & music by john mandeville
Besedila, kar pomeni: Besede & glasba john mandeville

Lord, I need for you to know
Besedila, kar pomeni: Gospod, rabim, da veš
It's only your love, I would die for
Besedila, kar pomeni: To je samo vaša ljubezen, jaz bi umrl za
So please say you'll never go
Besedila, kar pomeni: Torej prosim reči, nikoli ne bom šel
When you say that you'll stay
Besedila, kar pomeni: Ko rečeš, da boste ostali
Words fall short of sentiment
Besedila, kar pomeni: Besede ne dosegajo gospodarske klime
As tears fall from my eyes
Besedila, kar pomeni: Kot solze padajo z oči
Cause hearts fail on all sides
Besedila, kar pomeni: Vzrok srca ne na vseh straneh
While mine's safe inside
Besedila, kar pomeni: Medtem ko moj je znotraj varnih

(chorus)
Besedila, kar pomeni: (zbor)
Your refuge of love
Besedila, kar pomeni: Vaš zatočišče ljubezni
Oh, you're my refuge of love
Besedila, kar pomeni: Oh, ti si moje pribežališče ljubezni
For so long, I never thought I'd find you
Besedila, kar pomeni: Za tako dolgo, nikoli nisem mislil sem našel
Oh, you're my refuge of love
Besedila, kar pomeni: Oh, ti si moje pribežališče ljubezni
Love's never been so right
Besedila, kar pomeni: Ljubezen je nikoli ni bilo tako prav
Love's never been so right
Besedila, kar pomeni: Ljubezen je nikoli ni bilo tako prav
'cause I finally found a haven for my heart
Besedila, kar pomeni: ker sem končno našel zatočišče za moje srce
In your refuge of love
Besedila, kar pomeni: V svoje pribežališče ljubezni

Guess I believed you'd come and go
Besedila, kar pomeni: Ugibati sem verjel bi pridejo in gredo
Like every other love in my life
Besedila, kar pomeni: Kot vsak drugi ljubezen v mojem življenju
And, oh, I tried you so
Besedila, kar pomeni: In, oh, si se potrudil vi tako
Yet faithfully, your patience won my willingness
Besedila, kar pomeni: Še zvesto, potrpljenje osvojil svoj pripravljenost
And slowly it became clear to me
Besedila, kar pomeni: In počasi je postalo jasno, da me
That you gave you life
Besedila, kar pomeni: Da si dal življenje
So I could spend mine in...
Besedila, kar pomeni: Tako bi lahko porabili rudnik v...

(repeat chorus) 3x
Besedila, kar pomeni: (chorus ponovite) 3 x

Refuge of Love-2 (Zatočišče ljubezen-2) Lyrics

Več albumov od Točke od milost