A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poor Butterfly-13 (Slabo metulj-13) Lyrics

Umetniki: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Definitive Gold-5 (Dokončna Gold-5)

There's a story told of a little Japanese
Besedila, kar pomeni: Obstaja zgodba povedal malo japonskih
Sitting demurely 'neath the cherry blossom trees
Besedila, kar pomeni: Seje demurely Neath češnjev cvet drevesa
Miss Butterfly's her name
Besedila, kar pomeni: Miss metulj je njeno ime
A sweet little innocent child was she
Besedila, kar pomeni: Sladko malo nedolžnih otrok je bila
Till a fine young American from the sea
Besedila, kar pomeni: Do lep mlada ameriška od morja
To her garden came
Besedila, kar pomeni: Z njo vrt prišel
They met beneath the cherry blossoms every day
Besedila, kar pomeni: So se srečali pod češnje cvetovi vsak dan
And he taught her how to love the American way
Besedila, kar pomeni: In on jo je naučil kako ljubiti ameriški način
To love with a soul 'twas easy to learn
Besedila, kar pomeni: Ljubezen z dušo ' twas enostaven za učenje
Then he sailed away with a promise to return
Besedila, kar pomeni: Nato je pluli proč z obljubo, da se vrnete

Poor Butterfly 'neath the blossoms waiting
Besedila, kar pomeni: Slabo metulj Neath cvetovi, čaka
Poor Butterfly, for she loved him so
Besedila, kar pomeni: Slabo metulj, za ona ljubila tako
The moments pass into hours
Besedila, kar pomeni: Na trenutke prenese v urah
The hours pass into years
Besedila, kar pomeni: Ure preide v letih
And as she smiles through her tears
Besedila, kar pomeni: In kot nasmehne skozi njene solze
She murmurs low
Besedila, kar pomeni: Ona nizko šumi
The moon and I
Besedila, kar pomeni: Luna in
Know that he'll be faithful
Besedila, kar pomeni: Vem, da bomo zvesti
I'm sure he'll come to me by and by
Besedila, kar pomeni: Sem prepričan, da bom prišel do mene in
But if he won't come back
Besedila, kar pomeni: Vendar če je ne bo prišel nazaj
Then I'll never sigh or cry
Besedila, kar pomeni: Potem bom nikoli vzdih ali jok
I just must die
Besedila, kar pomeni: Samo mora umreti
Poor Butterfly
Besedila, kar pomeni: Slabo metulj
Poor Butterfly-13 (Slabo metulj-13) Lyrics

Več albumov od Nat King Cole