A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On the Sunny Side of the Street-249 (Na sončni strani ulice-249) Lyrics

Umetniki: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Mona Lisa [Excalibur]-2 (Mona Lisa [Excalibur] -2)

Walked with no one and talked with no one
Besedila, kar pomeni: Z nihče hodil in govoril z nihče
And I had nothing but shadows
Besedila, kar pomeni: In sem imel nič ampak sence
Then one morning you passed
Besedila, kar pomeni: Nato nekega jutra ste opravili
And I brightened at last
Besedila, kar pomeni: In sem razjasnil na zadnji
Now I greet the day and complete the day
Besedila, kar pomeni: Zdaj pozdravljam dan ter celoten dan
With the sun in my heart
Besedila, kar pomeni: S soncem v mojem srcu
All my worry blew away
Besedila, kar pomeni: Vse moje skrbi pihal proč
When you taught me how to say
Besedila, kar pomeni: Kdaj si me naučila kako reči

Grab your coat and get your hat
Besedila, kar pomeni: Zgrabi vaš plašč in zaslužiti vaš klobuk
Leave your worry on the doorstep
Besedila, kar pomeni: Pustite vaše skrbi na pragu
Just direct your feet
Besedila, kar pomeni: Samo neposredno noge
To the sunny side of the street
Besedila, kar pomeni: Na sončni strani ulice
Can't you hear a pitter-pat?
Besedila, kar pomeni: Ne morem slišati City-pat?
And that happy tune is your step
Besedila, kar pomeni: In kar zadovoljni, tune je tvoj korak
Life can be so sweet
Besedila, kar pomeni: Življenje je lahko tako lepo
On the sunny side of the street
Besedila, kar pomeni: Na sončni strani ulice

I used to walk in the shade
Besedila, kar pomeni: Sem rabil hoditi v senci
With those blues on parade
Besedila, kar pomeni: S teh blues na parado
But I'm not afraid
Besedila, kar pomeni: Vendar ne bojim
This Rover crossed over
Besedila, kar pomeni: Ta Rover prešli

If I never have a cent
Besedila, kar pomeni: Če imam nikoli cent
I'd be rich as Rockefeller
Besedila, kar pomeni: Jaz bi bil bogat kot Rockefeller
Gold dust at my feet
Besedila, kar pomeni: Zlati prah na nogah
On the sunny side of the street
Besedila, kar pomeni: Na sončni strani ulice
Grab your street
Besedila, kar pomeni: Zgrabi vaše ulice
On the Sunny Side of the Street-249 (Na sončni strani ulice-249) Lyrics

Več albumov od Nat King Cole