A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (On God's Green Earth) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: How You Live (Kako živiš)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth ocean plava v briljantno blues
The yellow sun warms me and you
Besedila, kar pomeni: Rumeno sonce greje mi pa
'Til it's chased by an iridescent moon
Besedila, kar pomeni: 'Til je lovili iridiscentna luna
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth mountains vzpon z vijolično Nadlegovati
Against a sky of stormy grays
Besedila, kar pomeni: Proti nebo nevihtno sivih las
There are ebony nights and silver days
Besedila, kar pomeni: Obstajajo srebrne dneve in noči ebony
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

We live, we laugh and love and dance
Besedila, kar pomeni: Živimo, smo smeh in ljubezen in dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Besedila, kar pomeni: Ker Bog naredi vse stvari lepo in popolno, v rokah
We rise from the ashes of our past
Besedila, kar pomeni: Smo dvig iz pepela naše preteklosti
'Cause we've learned the truth at last
Besedila, kar pomeni: Ker smo izvedeli resnico na zadnji
Love is not blind
Besedila, kar pomeni: Ljubezen ni slepa
Every color shines
Besedila, kar pomeni: Vsaka barva sije
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

On God's green earth...if eery color was the same
Besedila, kar pomeni: Na Božji zeleno zemljo... Če Sablastan barva je bila enaka
And every child had just one name
Besedila, kar pomeni: In vsak otrok imel samo eno ime
There'd be no beauty for each of us to claim
Besedila, kar pomeni: Ne bi bilo brez lepote za vsakega od nas zahtevali

On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth
We see the scars of yesterday
Besedila, kar pomeni: Vidimo, brazgotine včeraj
Of wars that we cannot erase
Besedila, kar pomeni: Vojn, ki mi ne more izbrisati
But we can walk hand in hand in healing grace
Besedila, kar pomeni: Ampak bomo lahko složno podajajo roke pri zdravljenju milost
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

We live, we laugh and love and dance
Besedila, kar pomeni: Živimo, smo smeh in ljubezen in dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Besedila, kar pomeni: Ker Bog naredi vse stvari lepo in popolno, v rokah
We rise from the ashes of our past
Besedila, kar pomeni: Smo dvig iz pepela naše preteklosti
'Cause we've learned the truth at last
Besedila, kar pomeni: Ker smo izvedeli resnico na zadnji
Love is not blind
Besedila, kar pomeni: Ljubezen ni slepa
Every color shines
Besedila, kar pomeni: Vsaka barva sije
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

(bridge)
Besedila, kar pomeni: (most)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Besedila, kar pomeni: Kaj pa, če le reke divja in sovraštvo vse stopljenim stran?
We can live in peace today!
Besedila, kar pomeni: Lahko živimo v miru danes!
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

We live, we laugh and love and dance
Besedila, kar pomeni: Živimo, smo smeh in ljubezen in dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Besedila, kar pomeni: Ker Bog naredi vse stvari lepo in popolno, v rokah
We live, we laugh and love and dance
Besedila, kar pomeni: Živimo, smo smeh in ljubezen in dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Besedila, kar pomeni: Ker Bog naredi vse stvari lepo in popolno, v rokah
We rise from the ashes of our past
Besedila, kar pomeni: Smo dvig iz pepela naše preteklosti
'Cause we've learned the truth at last
Besedila, kar pomeni: Ker smo izvedeli resnico na zadnji
Love is not blind
Besedila, kar pomeni: Ljubezen ni slepa
Every color shines
Besedila, kar pomeni: Vsaka barva sije
On God's green earth
Besedila, kar pomeni: Na Boga 's green earth

On God's Green Earth (On God's Green Earth) Lyrics On God's Green Earth (On God's Green Earth) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost