A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Rarities & Remixes-1 (Redkosti & remiksi-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Besedila, kar pomeni: razred = "lyric telesa" > Yo, sem nikoli zajebal Wayne, sem nikoli zajebal Drake
All my life, man, fuck's sake
Besedila, kar pomeni: Vse moje življenje, človek, je fuck riževo vino
If I did I did a menage with 'em
Besedila, kar pomeni: Če sem storil sem storil a menage z EM
And let 'em eat my ass like a cupcake
Besedila, kar pomeni: In 'em jesti rit kot cupcake
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Besedila, kar pomeni: Moj mož, ki je polno, samo jedel, ne raca, nihče pa trak
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Besedila, kar pomeni: ja, ki je nabor povečala za punchline na lepilni trak
Worried bout if my butt's fake
Besedila, kar pomeni: Mučen bout če moja rit je ponaredek
Worried 'bout John's singing us Drake
Besedila, kar pomeni: Zaskrbljen ' bout John nam je petje Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Besedila, kar pomeni: Te punce so moji sinovi, John in Kate plus osem
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Besedila, kar pomeni: Ko sem hodil v, sedeti vzravnano, ne dajejo sranje, če sem bil pozno
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Besedila, kar pomeni: Ukvarjajo z moj mož na a G5 je moja ideja o posodobitvi
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Besedila, kar pomeni: Eno, koča koča, dva, velike joške, big butt preveč
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Besedila, kar pomeni: Vraga z njimi pravi SKOP, ki ne povej SKOP, kaj so do
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Besedila, kar pomeni: Moral pokazati kurbe, kjer je na vrhu, prstanec, kjer je rock
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Besedila, kar pomeni: Te motike mogel test mi tudi, če je bilo njihovo ime pop kviz
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Besedila, kar pomeni: Slabo psice, ki sem zajebavaj, mad psice mi ne zajebavaj se z
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Besedila, kar pomeni: Ne zajebavaj jih piščancev, razen če so priimek je odgrzewanym
Let it soak in, like seasonin'
Besedila, kar pomeni: Pustiti, da namakate v, kot seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Besedila, kar pomeni: In povej 'em, povej 'em udarec me, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le

I never fucked Nicki cause she got a man
Besedila, kar pomeni: Sem nikoli zajebal Nicki vzrok dobila človek
But when that's over then I'm the first in line
Besedila, kar pomeni: Ampak to je potem sem prvi v vrsti
And the other day in her Maybach
Besedila, kar pomeni: In drugi dan v njen Maybach
I thought god damn, this is the perfect time
Besedila, kar pomeni: Mislil sem, da Bog Prekleto, to je popoln čas
We had just come from that video
Besedila, kar pomeni: Smo pravkar prišel iz video
You know LA traffic, how the city slow
Besedila, kar pomeni: Veste, LA prometa, kako počasi mesta
She was sitting down on that big butt
Besedila, kar pomeni: Ona je sedel na ta velike riti
But I was still staring at the titties though
Besedila, kar pomeni: Ampak sem bil še vedno strmel v joške čeprav
Yeah, low key it may be high key
Besedila, kar pomeni: ja, nizko ključ, ki je lahko visoko ključ
I been peeped that you like me you know
Besedila, kar pomeni: Bila pokukal, da vam je všeč mi veš
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Besedila, kar pomeni: Kdo za vraga res hočeš biti z poleg mene?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Besedila, kar pomeni: Mislim, da ne bo veliko za nas uganjati to sranje tiho, mislim
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Besedila, kar pomeni: Rekla sem obseden z ženskami, debele in se strinjam
That’s right I like my girls BBW, yeah
Besedila, kar pomeni: To je pravica, všeč mi je moje punce BBW, ja
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Besedila, kar pomeni: Tipa, ki želite, da sesati suho in nato jesti nekaj kosilo z vami
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Besedila, kar pomeni: Tako debela, da vsi ostali v sobi je tako neudobno
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Besedila, kar pomeni: Rit na Houston Texas, ampak samo videz obraza kot Claire Huxtablom
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Besedila, kar pomeni: Oh, ja, ste človek v mestu ko župan vraga z vami
The NBA players fuck with you
Besedila, kar pomeni: NBA igralcev vraga z vami
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Besedila, kar pomeni: Slaba rit psice početje ličila in lase vraga z vami
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Besedila, kar pomeni: Oh, to je vzrok jaz verjamem v nekaj, in stojim za to
And Nicki if you ever tryna fuck
Besedila, kar pomeni: In Nicki če ste kdaj tryna vraga
Just give me the heads up so I can plan for it
Besedila, kar pomeni: Daj mi glave tako da sem lahko načrt za to

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le

I never fucked Nicki and that's fucked up
Besedila, kar pomeni: Sem nikoli zajebal Nicki in to je zajebal
If I did fuck she'd be fucked up
Besedila, kar pomeni: Če si vraga ona bi zajebal
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Besedila, kar pomeni: Kdor je hittin ' ni hittin ' to pravico
Cause she actin' like she need dick in her life
Besedila, kar pomeni: Vzrok je Aktinski kot ona potrebujejo kurac v njeno življenje
That's another story, I'm no story teller
Besedila, kar pomeni: To je druga zgodba, jaz sem brez pripovedovalec
I piss greatness like gold is yellow
Besedila, kar pomeni: Sem scat veličino, kot je zlato rumena
All my goons so overzealous
Besedila, kar pomeni: Vse moje pretepač tako overzealous
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Besedila, kar pomeni: Jaz sem od Holly Groove, Sveti Meka
Accountant say I got money for days
Besedila, kar pomeni: Računovodja reči, sem dobil denar za dni
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Besedila, kar pomeni: Sem Migoljiti in jaz stresajte, ampak jaz sem zaljubljen v moj načine
My girl from a Bida if she wave
Besedila, kar pomeni: Moje dekle iz Bida, če je val
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Besedila, kar pomeni: Otroka in zajebal z njo desko jadralno desko
My eyes are so bright, I take cover for shade
Besedila, kar pomeni: Moje oči so tako svetla, skriti za odtenek
Don't have my money? I take mothers instead
Besedila, kar pomeni: Nimajo svoj denar? Vzamem matere namesto
You got the hickups, you swallowed the truth
Besedila, kar pomeni: Imaš na hickups, zaužitju resnico
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Besedila, kar pomeni: Potem sem se boste Podrigivati fant, me obravnavajo kot ledji
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Besedila, kar pomeni: Sem govoril dvoboj runnin ' v hiše z roko in pištole
So think about your son and daughter rooms
Besedila, kar pomeni: Razmislite o vaš sin in hči sobe
Got two goons and they got smaller guns
Besedila, kar pomeni: Dobil dve pretepač in jih dobil manjše pištole
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Besedila, kar pomeni: Ni razmišljanje ' bout vaš sin in hči sobe
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Besedila, kar pomeni: To je samo nor moj črnuh, mislim brazy, moj črnuh
That money talk, I just rephrase it my nigga
Besedila, kar pomeni: Da denar govori, sem samo preoblikovati svoj črnuh
Blood gang take the B, I'll behave ya
Besedila, kar pomeni: Krvi banda se B, da se bom obnašala ya
I'm niggas is for reals
Besedila, kar pomeni: Jaz sem skop je za reals
If you mouth off, I blow your face off
Besedila, kar pomeni: Če si usta off, sem razstrelili vaš obraz off
I mean pop-pop-pop, then I take off
Besedila, kar pomeni: Mislim, pop-pop-pop, potem bom vzlet
Now you see me, now you don't
Besedila, kar pomeni: Zdaj me vidite, zdaj ne
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Besedila, kar pomeni: Kot Jamie Foxx, ki deluje kot Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Besedila, kar pomeni: 16 v posnetek, eden v komori
17 Ward bully with 17 bullets
Besedila, kar pomeni: 17 Ward tiran s 17 nabojev
My story is how I went from poor me
Besedila, kar pomeni: Moja zgodba je, kako sem šel iz slabo mi
To police pour me a drink and celebrate with me
Besedila, kar pomeni: Da policija pour mi pijačo in praznovanje z mano

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le
More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics-2 More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics-3

Več albumov od Točke od milost