A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Rarities & Remixes-1 (Redkosti & remiksi-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Besedila, kar pomeni: razred = "lyric telesa" > Yo, sem nikoli zajebal Wayne, sem nikoli zajebal Drake
All my life, man, fuck's sake
Besedila, kar pomeni: Vse moje življenje, človek, je fuck riževo vino
If I did I did a menage with 'em
Besedila, kar pomeni: Če sem storil sem storil a menage z EM
And let 'em eat my ass like a cupcake
Besedila, kar pomeni: In 'em jesti rit kot cupcake
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Besedila, kar pomeni: Moj mož, ki je polno, samo jedel, ne raca, nihče pa trak
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Besedila, kar pomeni: ja, ki je nabor povečala za punchline na lepilni trak
Worried bout if my butt's fake
Besedila, kar pomeni: Mučen bout če moja rit je ponaredek
Worried 'bout John's singing us Drake
Besedila, kar pomeni: Zaskrbljen ' bout John nam je petje Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Besedila, kar pomeni: Te punce so moji sinovi, John in Kate plus osem
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Besedila, kar pomeni: Ko sem hodil v, sedeti vzravnano, ne dajejo sranje, če sem bil pozno
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Besedila, kar pomeni: Ukvarjajo z moj mož na a G5 je moja ideja o posodobitvi
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Besedila, kar pomeni: Eno, koča koča, dva, velike joške, big butt preveč
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Besedila, kar pomeni: Vraga z njimi pravi SKOP, ki ne povej SKOP, kaj so do
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Besedila, kar pomeni: Moral pokazati kurbe, kjer je na vrhu, prstanec, kjer je rock
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Besedila, kar pomeni: Te motike mogel test mi tudi, če je bilo njihovo ime pop kviz
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Besedila, kar pomeni: Slabo psice, ki sem zajebavaj, mad psice mi ne zajebavaj se z
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Besedila, kar pomeni: Ne zajebavaj jih piščancev, razen če so priimek je odgrzewanym
Let it soak in, like seasonin'
Besedila, kar pomeni: Pustiti, da namakate v, kot seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Besedila, kar pomeni: In povej 'em, povej 'em udarec me, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le

I never fucked Nicki cause she got a man
Besedila, kar pomeni: Sem nikoli zajebal Nicki vzrok dobila človek
But when that's over then I'm the first in line
Besedila, kar pomeni: Ampak to je potem sem prvi v vrsti
And the other day in her Maybach
Besedila, kar pomeni: In drugi dan v njen Maybach
I thought god damn, this is the perfect time
Besedila, kar pomeni: Mislil sem, da Bog Prekleto, to je popoln čas
We had just come from that video
Besedila, kar pomeni: Smo pravkar prišel iz video
You know LA traffic, how the city slow
Besedila, kar pomeni: Veste, LA prometa, kako počasi mesta
She was sitting down on that big butt
Besedila, kar pomeni: Ona je sedel na ta velike riti
But I was still staring at the titties though
Besedila, kar pomeni: Ampak sem bil še vedno strmel v joške čeprav
Yeah, low key it may be high key
Besedila, kar pomeni: ja, nizko ključ, ki je lahko visoko ključ
I been peeped that you like me you know
Besedila, kar pomeni: Bila pokukal, da vam je všeč mi veš
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Besedila, kar pomeni: Kdo za vraga res hočeš biti z poleg mene?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Besedila, kar pomeni: Mislim, da ne bo veliko za nas uganjati to sranje tiho, mislim
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Besedila, kar pomeni: Rekla sem obseden z ženskami, debele in se strinjam
That’s right I like my girls BBW, yeah
Besedila, kar pomeni: To je pravica, všeč mi je moje punce BBW, ja
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Besedila, kar pomeni: Tipa, ki želite, da sesati suho in nato jesti nekaj kosilo z vami
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Besedila, kar pomeni: Tako debela, da vsi ostali v sobi je tako neudobno
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Besedila, kar pomeni: Rit na Houston Texas, ampak samo videz obraza kot Claire Huxtablom
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Besedila, kar pomeni: Oh, ja, ste človek v mestu ko župan vraga z vami
The NBA players fuck with you
Besedila, kar pomeni: NBA igralcev vraga z vami
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Besedila, kar pomeni: Slaba rit psice početje ličila in lase vraga z vami
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Besedila, kar pomeni: Oh, to je vzrok jaz verjamem v nekaj, in stojim za to
And Nicki if you ever tryna fuck
Besedila, kar pomeni: In Nicki če ste kdaj tryna vraga
Just give me the heads up so I can plan for it
Besedila, kar pomeni: Daj mi glave tako da sem lahko načrt za to

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le

I never fucked Nicki and that's fucked up
Besedila, kar pomeni: Sem nikoli zajebal Nicki in to je zajebal
If I did fuck she'd be fucked up
Besedila, kar pomeni: Če si vraga ona bi zajebal
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Besedila, kar pomeni: Kdor je hittin ' ni hittin ' to pravico
Cause she actin' like she need dick in her life
Besedila, kar pomeni: Vzrok je Aktinski kot ona potrebujejo kurac v njeno življenje
That's another story, I'm no story teller
Besedila, kar pomeni: To je druga zgodba, jaz sem brez pripovedovalec
I piss greatness like gold is yellow
Besedila, kar pomeni: Sem scat veličino, kot je zlato rumena
All my goons so overzealous
Besedila, kar pomeni: Vse moje pretepač tako overzealous
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Besedila, kar pomeni: Jaz sem od Holly Groove, Sveti Meka
Accountant say I got money for days
Besedila, kar pomeni: Računovodja reči, sem dobil denar za dni
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Besedila, kar pomeni: Sem Migoljiti in jaz stresajte, ampak jaz sem zaljubljen v moj načine
My girl from a Bida if she wave
Besedila, kar pomeni: Moje dekle iz Bida, če je val
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Besedila, kar pomeni: Otroka in zajebal z njo desko jadralno desko
My eyes are so bright, I take cover for shade
Besedila, kar pomeni: Moje oči so tako svetla, skriti za odtenek
Don't have my money? I take mothers instead
Besedila, kar pomeni: Nimajo svoj denar? Vzamem matere namesto
You got the hickups, you swallowed the truth
Besedila, kar pomeni: Imaš na hickups, zaužitju resnico
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Besedila, kar pomeni: Potem sem se boste Podrigivati fant, me obravnavajo kot ledji
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Besedila, kar pomeni: Sem govoril dvoboj runnin ' v hiše z roko in pištole
So think about your son and daughter rooms
Besedila, kar pomeni: Razmislite o vaš sin in hči sobe
Got two goons and they got smaller guns
Besedila, kar pomeni: Dobil dve pretepač in jih dobil manjše pištole
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Besedila, kar pomeni: Ni razmišljanje ' bout vaš sin in hči sobe
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Besedila, kar pomeni: To je samo nor moj črnuh, mislim brazy, moj črnuh
That money talk, I just rephrase it my nigga
Besedila, kar pomeni: Da denar govori, sem samo preoblikovati svoj črnuh
Blood gang take the B, I'll behave ya
Besedila, kar pomeni: Krvi banda se B, da se bom obnašala ya
I'm niggas is for reals
Besedila, kar pomeni: Jaz sem skop je za reals
If you mouth off, I blow your face off
Besedila, kar pomeni: Če si usta off, sem razstrelili vaš obraz off
I mean pop-pop-pop, then I take off
Besedila, kar pomeni: Mislim, pop-pop-pop, potem bom vzlet
Now you see me, now you don't
Besedila, kar pomeni: Zdaj me vidite, zdaj ne
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Besedila, kar pomeni: Kot Jamie Foxx, ki deluje kot Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Besedila, kar pomeni: 16 v posnetek, eden v komori
17 Ward bully with 17 bullets
Besedila, kar pomeni: 17 Ward tiran s 17 nabojev
My story is how I went from poor me
Besedila, kar pomeni: Moja zgodba je, kako sem šel iz slabo mi
To police pour me a drink and celebrate with me
Besedila, kar pomeni: Da policija pour mi pijačo in praznovanje z mano

Raise your bottle and cup in the sky
Besedila, kar pomeni: Steklenice in skodelice v nebo
Sparks in the air like the fourth of July
Besedila, kar pomeni: Iskre v zraku kot četrti julija
Nothing but bad bitches in here tonight
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak slabo kurbe tukaj nocoj
Oh, if you lame and you know it be quiet
Besedila, kar pomeni: Oh, če hromi pa zaveš biti tiho
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Besedila, kar pomeni: Nič, ampak pravi SKOP, slabo samo kurbe
Rich niggas only, independent bitches only
Besedila, kar pomeni: Bogato SKOP, neodvisni samo kurbe
Boss niggas only, thick bitches only
Besedila, kar pomeni: Le šef SKOP, debela psicah le
I got my real niggas here by my side, only
Besedila, kar pomeni: Sem dobil svoj pravi skop tukaj z moje strani, le
More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics-2 More Than Anything-3 (Bolj kot karkoli-3) Lyrics-3
Ta stran je zasnovana tako, da zagotavlja besedilo pesmi Bolj kot karkoli-3, ki je bilo zbrano v albumu Redkosti & remiksi-1, ki ga je ustvarila pevka Točke od milost. Preberete lahko naslednjo besedilno različico Bolj kot karkoli-3. Če vas zanimajo druge pesmi v istem albumu, kliknite Bolj kot karkoli-3. Če želite najti izčrpen seznam albumov istega pevca, kliknite Točke od milost. Če imate radi takšno pesem lyrics, lahko dodate to stran na vaš najljubši. Za priročnost lahko prenesete tudi slikovno različico Bolj kot karkoli-3 za tiskanje ali pa jo delite s prijatelji prek e-pošte, Twitterja, Instagrama, Pinterest, Googla, reddit, VK, itd. Na koncu te strani boste videli lyrics pesmi Bolj kot karkoli-3 v drugih 42 jezikih, vključno z arabskimi, češki, danski, nemški, grški, finski, francoski, hebrejski, madžarski, italijanski, japonski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, itd. Na eni strani, pišite nam, če potrebujete pesmi lyrics v različici PDF ali želite prenesti MP3 Bolj kot karkoli-3 brezplačno. Po drugi strani pa, če poznate druge pesmi, ki niso vključene v ta album, vas prosimo, da nas kontaktirate. Vključili ga bomo med naslednjo posodobitvijo zbirke podatkov.

Več albumov od Točke od milost