A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Might Be Today-1 (Morda danes-1) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tisoč malo stvari-1)

So you had yourself a bad break
Besedila, kar pomeni: Tako ste sami imeli slabo odmor
I know that you’re feeling down about it
Besedila, kar pomeni: Vem, da ste občutek navzdol o tem
Seems like the sun just went out today
Besedila, kar pomeni: Izgleda, da ne samo šel danes
But there’s blue sky hiding out
Besedila, kar pomeni: Vendar pa je modro nebo, skriva
It may not seem like it now but
Besedila, kar pomeni: To morda ne zdi, kot da zdaj pa

Things can change in an instant
Besedila, kar pomeni: Stvari lahko spremenite v trenutku
Grey clouds run out of rain
Besedila, kar pomeni: Sivi oblaki zmanjka dež
It’s just the matter of time till it happens
Besedila, kar pomeni: To je samo vprašanje časa, dokler se zgodi
Hey, might be today
Besedila, kar pomeni: Hej, lahko danes
Might be today
Besedila, kar pomeni: Morda danes

So just hold on to Him, He’s holding on to you
Besedila, kar pomeni: Tako imajo na njega, da je gospodarstvo vam
There’s nothing so wrong He can’t make it right
Besedila, kar pomeni: Nič ni torej narobe, on ne bi prav
Oh, this life, it taught me anything
Besedila, kar pomeni: Oh, to življenje, to me je naučila ničesar
It takes you up, then drives you down
Besedila, kar pomeni: To vas popelje, potem vozi navzdol
You hold on tight, then write it out
Besedila, kar pomeni: Drži, potem jo napišite ven.

You never know when it could happen
Besedila, kar pomeni: Nikoli ne veš, Kdaj bi se lahko zgodilo
When the sun starts shining down on me
Besedila, kar pomeni: Ko se začne sonce sije navzdol na me
You look back at these moments
Besedila, kar pomeni: Pogledaš nazaj na teh trenutkih
And see all He’s brought you through
Besedila, kar pomeni: In glejte, vse vam prinesel skozi
Might Be Today-1 (Morda danes-1) Lyrics

Več albumov od Točke od milost