A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Enough-2 (Ljubezen dovolj-2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace-4 (Točka milost-4)

On your own,
Besedila, kar pomeni: Na svoje,
All alone and crying
Besedila, kar pomeni: Sam in jok
A wounded soul on an island in the blue
Besedila, kar pomeni: Ranjene duše na otoku v modrem
Love's required
Besedila, kar pomeni: Ljubezen je potrebna
But you're too tired from trying
Besedila, kar pomeni: Vendar ste preveč utrujeni od poskusov
Don't Give Up
Besedila, kar pomeni: Ne obupajte
There's love enough for you
Besedila, kar pomeni: Je ljubezen dovolj za vas

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
There's love enough for a broken heart
Besedila, kar pomeni: Je ljubezen dovolj za strtega srca
Love enough for another start
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj za drugo začetek
Love enough in the Father's arms for you
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj v rokah očeta za vas
When it feels like the tears won't end
Besedila, kar pomeni: Kdaj zdi se mi solze ne bo končala
When loneliness is your only friend
Besedila, kar pomeni: Ko osamljenost je vaš edini prijatelj
There's love enough
Besedila, kar pomeni: Je ljubezen dovolj
Love enough for you
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj za vas
On His own
Besedila, kar pomeni: Na lastno
Allone and dying
Besedila, kar pomeni: Allone in umira
He gave up everything for me and you
Besedila, kar pomeni: Je dal vse, kar za mene in vas
Hear your heart
Besedila, kar pomeni: Slišati vaše srce
It's time to start relying
Besedila, kar pomeni: To je čas, da začnete se opira
On the one who had love enough for you
Besedila, kar pomeni: Na eni ki je ljubezen dovolj za vas

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
Like a cup that's running over
Besedila, kar pomeni: Skodelico, ki se izvaja
Like a well that won't run dry
Besedila, kar pomeni: Kot dobro, ki ne osuši
From the storm a constant cover
Besedila, kar pomeni: Storm stalno pokritje
For a heart, the sole supply
Besedila, kar pomeni: Za srce, edini ponudbe
Chorus (2X)
Besedila, kar pomeni: Zbor (2 X)
Love enough for you
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj za vas
Love enough, love enough
Besedila, kar pomeni: Dovolj ljubezen, ljubezen dovolj
Love enough for me
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj za mene
Love enough for you
Besedila, kar pomeni: Ljubezen dovolj za vas
Love Enough-2 (Ljubezen dovolj-2) Lyrics Love Enough-2 (Ljubezen dovolj-2) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost