A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Izgubljena v ljubezni-1) Lyrics

Umetniki: At Vance (V mestu Vance)

Album: No Escape-3 (Ni izhod v sili-3)

The summer breeze in your hair
Besedila, kar pomeni: Poletnem vetriču v laseh
Seems to be so warm and tender
Besedila, kar pomeni: Zdi se, da tako toplo in ponudbe
Is your love really true
Besedila, kar pomeni: Je vaša ljubezen res
That it can't stand anything
Besedila, kar pomeni: Da nič ne morem stati
Where we gotta go through
Besedila, kar pomeni: Kjer moramo iti
Then I'll send my love to you
Besedila, kar pomeni: Potem bom poslal mojo ljubezen za vas

Through the dark and the night
Besedila, kar pomeni: S temi in noči
Through the day and the light
Besedila, kar pomeni: Skozi dan in luč
I will hold you forever
Besedila, kar pomeni: Bo imate vedno
Anywhere that you go
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli, da greš
I would share all my dreams
Besedila, kar pomeni: Sem deliti moje sanje
But it seems that you don't understand
Besedila, kar pomeni: Vendar se zdi, da ne razumete

That I am lost in your love
Besedila, kar pomeni: Da sem izgubil v tvojo ljubezen
'Cause you
Besedila, kar pomeni: Ker ste
Came like a force from above
Besedila, kar pomeni: Prišel kot sila od zgoraj
So I will open my heart
Besedila, kar pomeni: Tako bo odprl moje srce
Won't you try
Besedila, kar pomeni: Ne poskusite
Try to make a new start
Besedila, kar pomeni: Poskusi, da bi nov začetek

But times may change as they say
Besedila, kar pomeni: Vendar časi se lahko spremeni, kot pravijo
But my love for you is far beyond their range
Besedila, kar pomeni: Ampak moja ljubezen do tebe je daleč od njihovega obsega
Nobody's with me as I'm on my way
Besedila, kar pomeni: Nihče ni z mano, kot sem na moj način
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Besedila, kar pomeni: gledal valovi na morju, searchin za moja usoda

Through the dark and the night
Besedila, kar pomeni: S temi in noči
Through the day and the light
Besedila, kar pomeni: Skozi dan in luč
I will hold you forever
Besedila, kar pomeni: Bo imate vedno
Anywhere that you go
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli, da greš
I would share all my dreams
Besedila, kar pomeni: Sem deliti moje sanje
But it seems that you don't understand
Besedila, kar pomeni: Vendar se zdi, da ne razumete

That I am lost in your love
Besedila, kar pomeni: Da sem izgubil v tvojo ljubezen
'Cause you
Besedila, kar pomeni: Ker ste
Came like a force from above
Besedila, kar pomeni: Prišel kot sila od zgoraj
So I will open my heart
Besedila, kar pomeni: Tako bo odprl moje srce
Won't you try
Besedila, kar pomeni: Ne poskusite
Try to make a new start
Besedila, kar pomeni: Poskusi, da bi nov začetek
Lost In Your Love-1 (Izgubljena v ljubezni-1) Lyrics Lost In Your Love-1 (Izgubljena v ljubezni-1) Lyrics-2