A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Glede na svetu-9) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: A Christmas Story-1 (Božična zgodba-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Besedila, kar pomeni: Svetlobe na svetu, sveti navzdol na Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Besedila, kar pomeni: Boga, v njegovo slavo nam je poslal sina
Shout from on high, out in the street
Besedila, kar pomeni: Vikati iz na visoki, zunaj na ulici
Jesus, our Savior is born
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika je rojen

Bright shining star, shine down on everyone
Besedila, kar pomeni: Bright shining star, sijaj navzdol na vse
God in His mercy has sent us a Son
Besedila, kar pomeni: Nas je Bog v svoji milosti poslal sina
The shepherds will cry, praise to the Lord
Besedila, kar pomeni: Pastirji bo jokala, hvalo Gospodu
Jesus, our Savior is born
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika je rojen

Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Jesus, our Savior is born
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika je rojen
Sing Alleluia
Besedila, kar pomeni: Pojejo Aleluja

Light of the world, shine down on Bethlehem
Besedila, kar pomeni: Svetlobe na svetu, sveti navzdol na Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Besedila, kar pomeni: Boga, v njegovo slavo nam je poslal sina
Shout from on high and out in the street
Besedila, kar pomeni: Kričati od zgoraj in v ulici
Jesus, our Savior
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika

No, don't you know He's born
Besedila, kar pomeni: Ne, ne veš, on je rojen
Don't you know
Besedila, kar pomeni: Ne veš

Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Jesus, our Savior is born
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika je rojen
Sing Alleluia
Besedila, kar pomeni: Pojejo Aleluja

Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Alleluia, baby Jesus
Besedila, kar pomeni: Alleluia, otroka Jezusa
Jesus, our Savior is born
Besedila, kar pomeni: Jezusa, našega Odrešenika je rojen
Sing Alleluia
Besedila, kar pomeni: Pojejo Aleluja

Joy to the world
Besedila, kar pomeni: Veselje v svetu

Light of the World-9 (Glede na svetu-9) Lyrics

Več albumov od Točke od milost