A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt (Ne dvomim) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: 24 [2003] (24 [2003])

Sometimes I don't know where I'm going
Besedila, kar pomeni: Včasih ne vem, če bom
Where the road is leading me
Besedila, kar pomeni: Kjer pot vodi me
Life can be full of so many changes
Besedila, kar pomeni: Življenje je lahko polno toliko sprememb
So Many uncertainties
Besedila, kar pomeni: Toliko negotovosti

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Besedila, kar pomeni: Vendar pa obstaja ena stvar, ki je stalno v to srce moje
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Besedila, kar pomeni: To je, vedoč, da je vaš gonna love me, dež ali sijaj

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
I have no doubt
Besedila, kar pomeni: Ne dvomim
That You will never leave me
Besedila, kar pomeni: Da nikoli ne bo pustil me
That You'll be there to keep me safe and warm
Besedila, kar pomeni: Da se boste tam, da me varno in toplo
I have no doubt
Besedila, kar pomeni: Ne dvomim
No matter where You take me
Besedila, kar pomeni: Ni važno, če me imaš
That nothing can separate me from You, Lord
Besedila, kar pomeni: Da nič ne ločite me od vas, gospod

I don't know what You've planned for tomorrow
Besedila, kar pomeni: Ne vem, kaj ste jih načrtujejo za jutri
Or what lies up ahead for me
Besedila, kar pomeni: Ali kaj je pred nami zame
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Besedila, kar pomeni: Užitek, bolečina, skrbi, ali žalost
Today is as far as I can see
Besedila, kar pomeni: Danes je kolikor vidim
You may see fit to take me through the valey, Lord
Besedila, kar pomeni: Si lahko ogledate fit, da me skozi valey, gospod
Or on the mountain.
Besedila, kar pomeni: Ali na gori.
It makes no difference where I go
Besedila, kar pomeni: Da ni pomembno, kje

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

I want to run away
Besedila, kar pomeni: Rad bi pobegnil
From the voice that I hear calling
Besedila, kar pomeni: Iz glasu, da slišim kliče
But I'll be quick to answer and obey
Besedila, kar pomeni: Ampak bom hitro odgovoriti in ubogati

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

Nothing could ever separate me
Besedila, kar pomeni: Nič lahko kdaj ločeni me
Nothing could ever separate me
Besedila, kar pomeni: Nič lahko kdaj ločeni me
I Have No Doubt (Ne dvomim) Lyrics

Več albumov od Točke od milost