A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything (On ima vse) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: No Changin' Us (Ne spreminjaj nas)

Waiting for that other shoe to drop
Besedila, kar pomeni: Čakam, da druga čevelj, da spusti
And you swear this world's gonna come to a stop
Besedila, kar pomeni: In ti prisegam, da bo ta svet se ustavi
Drowning on dry land a can't come up for air
Besedila, kar pomeni: Utopitev na suhem a ne morem priti gor za zrak
Your knees are so weak and you look at that mountain
Besedila, kar pomeni: Kolena so tako šibka in pogledate v gore
Say there's no way over and no way around it
Besedila, kar pomeni: Pravijo, da je tako nad in nikakor okoli njega
And it feels like you're so far from home
Besedila, kar pomeni: In zdi se, kot da ste tako daleč od doma
Even God's not there
Besedila, kar pomeni: Celo Boga ne obstaja
But
Besedila, kar pomeni: toda

Oh but every single sparrow flying
Besedila, kar pomeni: Oh pa vsak sam vrabec, ki plujejo pod
And every broken soul that's crying
Besedila, kar pomeni: In vsak zdrobljen dušo, ki je jokal
He can see yeah you're in His reach
Besedila, kar pomeni: Lahko vidi, da ste njegov doseg
If He can hold an ocean back with one little shore
Besedila, kar pomeni: Če je lahko držite nazaj z malo obale ocean
Then what's all this worry and doubting for
Besedila, kar pomeni: Torej kaj je vse to skrbi in dvoma za
Oh I believe He holds everything
Besedila, kar pomeni: Oh verjamem, on ima vse

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Besedila, kar pomeni: Ko je pozno ponoči in ste strmel kup računov
It don't add up and you don't know how it will
Besedila, kar pomeni: To ne seštevajo in ne veste, kako bo
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Besedila, kar pomeni: Oklepa svoje matere vere s srca molitev
But you still don't know
Besedila, kar pomeni: Ampak še vedno ne veste
When the anchor man breaks in on your TV
Besedila, kar pomeni: Ko sidro man odmori na Televizorju
And says these times they won't be easy
Besedila, kar pomeni: In pravi teh časih so ne bo enostavno
And fear sets in and you wanna give in
Besedila, kar pomeni: Strah postavlja in si želim, da bi
Just let it go
Besedila, kar pomeni: Le naj gre
Oh let it go
Besedila, kar pomeni: Oh naj gre

Every single sparrow flying
Besedila, kar pomeni: Vsak posamezen vrabec, ki plujejo pod
And every broken soul that's crying
Besedila, kar pomeni: In vsak zdrobljen dušo, ki je jokal
He can see yeah you're in His reach
Besedila, kar pomeni: Lahko vidi, da ste njegov doseg
If he can hold an ocean back with one little shore
Besedila, kar pomeni: Če je lahko držite nazaj z malo obale ocean
Then what's all this worry and doubting for
Besedila, kar pomeni: Torej kaj je vse to skrbi in dvoma za
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Besedila, kar pomeni: Oh verjamem, da mislim, da ima vse, ima vse
He Holds Everything (On ima vse) Lyrics

Več albumov od Točke od milost