A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

For All You've Done-2 (Za vse, kar sem naredil 2) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Točka milost darilo Tin-1)

Oh cleanser of the mess I've made
Besedila, kar pomeni: Oh čiščenje nered sem jih naredila
Upon the hill our places trade
Besedila, kar pomeni: Na hribu trgovina naših krajev
Stretched on a cross Your body crushed
Besedila, kar pomeni: Raztegne na križ telesu zdrobljeni
By human hands You formed from dust
Besedila, kar pomeni: Ga človeške roke si izpeljete prah

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
How wonderful Your mercy is
Besedila, kar pomeni: Kako čudovit je vaša milost
How awesome are Your ways
Besedila, kar pomeni: Kako super so tvoja pota
I come, I come
Besedila, kar pomeni: Sem prišel, sem prišel
To worship You
Besedila, kar pomeni: Jo častili
For all You've done
Besedila, kar pomeni: Za vse ste storili
Oh cleanser of the mess I've made
Besedila, kar pomeni: Oh čiščenje nered sem jih naredila
Your boundless love for me portrayed
Besedila, kar pomeni: Vaša brezmejna ljubezen do mene predstavljena
With patience for my learning curve
Besedila, kar pomeni: Z potrpljenje za moje krivulje učenja
By holding back what I deserve
Besedila, kar pomeni: Gospodarstvu nazaj kaj zaslužim

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

Oh cleanser of the mess I've made
Besedila, kar pomeni: Oh čiščenje nered sem jih naredila
With everything at Your feet laid
Besedila, kar pomeni: Z vsem, kar je na noge iz
I watch as all my cares erode
Besedila, kar pomeni: Gledam, kot vse moje skrbi spodkopljejo
And from my soul these words explode
Besedila, kar pomeni: In iz moje duše te besede eksplodirajo

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
For All You've Done-2 (Za vse, kar sem naredil 2) Lyrics

Več albumov od Točke od milost