A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You-1 (Smrt do vi-1) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: 24 [2003]-1 (24 -1 [2003])

He looked through temples of time
Besedila, kar pomeni: Pogledal je skozi templjev časa
To see you right where you stand
Besedila, kar pomeni: Da si pravi če stojiš
He emptied all of himself
Besedila, kar pomeni: On izprazni vse sam
So he could reach out his hand
Besedila, kar pomeni: Tako bi lahko dosegla roko
To give hope and meaning
Besedila, kar pomeni: Da upanje in pomen
To the wasted away
Besedila, kar pomeni: Da zapravlja stran
And you are one of the ones
Besedila, kar pomeni: In vi ste eden od tistih
That he was dying to save
Besedila, kar pomeni: Da je umiral, da shranite

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]
He was dying to reach you
Besedila, kar pomeni: Ko je umiral, da boste dosegli
Trying to meet you
Besedila, kar pomeni: Poskuša spoznati
Where you need him most
Besedila, kar pomeni: Kjer morate mu najbolj
You've been living in search of
Besedila, kar pomeni: Ste bili živi pri iskanju
The whole truth and real love
Besedila, kar pomeni: Vso resnico in resnično ljubezen
Your whole life through
Besedila, kar pomeni: Tvoje življenje skozi
You can open your heart
Besedila, kar pomeni: Lahko odprete svoje srce
'Cause he's dying to reach you
Besedila, kar pomeni: Ker on umira, da pridemo

He's standing there at the door
Besedila, kar pomeni: On je stal tam na vratih
You can hear him call you by name
Besedila, kar pomeni: Slišiš ga pokličem po imenu
He simply waits to forgive
Besedila, kar pomeni: On samo čaka, da odpusti
All of the guilt and the shame
Besedila, kar pomeni: Vse krivde in sramota
He gave up his own life
Besedila, kar pomeni: On je dal svoje življenje
And he still bears the scars
Besedila, kar pomeni: In je še vedno nosi brazgotine
He only wants to receive you
Besedila, kar pomeni: Želi prejemati vas
So come as you are
Besedila, kar pomeni: Tako pridejo, ko so

[Chorus:]
Besedila, kar pomeni: [Refren:]

Oh, he has waited time and time before
Besedila, kar pomeni: Oh, on je čakal čas in čas pred
You must be still and know that he is lord
Besedila, kar pomeni: Morate biti še vedno in vem, da je gospod
Dying to Reach You-1 (Smrt do vi-1) Lyrics

Več albumov od Točke od milost