A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Srce-8) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: By Heart-7 (Srce-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Besedila, kar pomeni: Oh, vem, da si bom gledal nad mano

Your shining light has changed my life
Besedila, kar pomeni: Sije svetloba je spremenila moje življenje
It's like I've found my way home
Besedila, kar pomeni: To je kot sem našel poti domov
I know You're near, hear You loud and clear
Besedila, kar pomeni: Vem, da ste blizu, ste slišali jasno in glasno
I could live on this feeling alone
Besedila, kar pomeni: Lahko živim na ta občutek sam
Everywhere I go You are right there beside me
Besedila, kar pomeni: Kamorkoli grem, da ste tam zraven mene
Anytime of night or day
Besedila, kar pomeni: Kadarkoli za noč ali dan

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Besedila, kar pomeni: Ime je na ustnicah, vaša ljubezen ne more upreti
Got to be with You wherever You are
Besedila, kar pomeni: Moraš biti z vami, kjerkoli že ste
I want You memorized so when I close my eyes
Besedila, kar pomeni: Želim, da si tako pamet, ko zaprem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Besedila, kar pomeni: Vse kar moraš storiti je obdržati ljubezni vas na pamet

I don't have to see, see You to believe
Besedila, kar pomeni: Ne moram videti, vidimo, da
That Your not going away
Besedila, kar pomeni: Da vaše ne bo stran
I know You'll be watching over me
Besedila, kar pomeni: Vem, da si bom gledal nad mano
You're the shelter that's keeping me safe
Besedila, kar pomeni: Ti si zavetje, ki je vodenje me varno
I know Your arms they can reach out to hold me
Besedila, kar pomeni: Vem, roke, ki jih je mogoče doseči, da me
Even when I'm feeling alone
Besedila, kar pomeni: Tudi ko sem občutek sam

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Besedila, kar pomeni: Ime je na ustnicah, vaša ljubezen ne more upreti
Got to be with You wherever You are
Besedila, kar pomeni: Moraš biti z vami, kjerkoli že ste
I want You memorized so when I close my eyes
Besedila, kar pomeni: Želim, da si tako pamet, ko zaprem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Besedila, kar pomeni: Vse kar moraš storiti je obdržati ljubezni vas na pamet

Comes naturally like every breath I breathe
Besedila, kar pomeni: Seveda prihaja kot vsak dih diham
Don't have to think it's second nature to me
Besedila, kar pomeni: Ni treba razmišljati, da je to druga narava mi
I close my eyes and You are there with me
Besedila, kar pomeni: Zaprem oči in ste tam z mano
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Besedila, kar pomeni: Veš, me vidiš, slišiš, zdraviti me

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Besedila, kar pomeni: Ime je na ustnicah, vaša ljubezen ne more upreti
Got to be with You wherever You are
Besedila, kar pomeni: Moraš biti z vami, kjerkoli že ste
I want You memorized so when I close my eyes
Besedila, kar pomeni: Želim, da si tako pamet, ko zaprem oči
All I have to do is keep loving You
Besedila, kar pomeni: Vse kar moraš storiti je obdržati ljubezni vas

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Besedila, kar pomeni: Ime je na ustnicah, vaša ljubezen ne more upreti
Got to be with You wherever You are
Besedila, kar pomeni: Moraš biti z vami, kjerkoli že ste
I want You memorized so when I close my eyes
Besedila, kar pomeni: Želim, da si tako pamet, ko zaprem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Besedila, kar pomeni: Vse kar moraš storiti je obdržati ljubezni vas na pamet

I'm gonna be wherever You are
Besedila, kar pomeni: Bom, da se, kjerkoli že ste
I love You with my heart and soul
Besedila, kar pomeni: Rada vas imam z moje srce in dušo
I close my eyes, all I have to do
Besedila, kar pomeni: Zaprem oči, vse kar moraš storiti
Is keep on loving you by heart
Besedila, kar pomeni: Je vztrajati na ljubeč vam pamet

I'm gonna be wherever You are
Besedila, kar pomeni: Bom, da se, kjerkoli že ste
I love You with my heart and soul
Besedila, kar pomeni: Rada vas imam z moje srce in dušo
I close my eyes, all I have to do
Besedila, kar pomeni: Zaprem oči, vse kar moraš storiti
Is keep on loving you by heart
Besedila, kar pomeni: Je vztrajati na ljubeč vam pamet

By Heart-8 (Srce-8) Lyrics By Heart-8 (Srce-8) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost