A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Modro nebo-77) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Free to Fly-1 (Prosimo, da letenje-1)

On days of gray
Besedila, kar pomeni: Na dni sive
When doubt clouds my view
Besedila, kar pomeni: Kdaj dvoma oblakov moj pogled
It's so hard to see past my fears
Besedila, kar pomeni: To je tako težko glej preteklosti svoje strahove
My strength seems to fade
Besedila, kar pomeni: Moja moč, se zdi, da zbledi
And it's all I can do
Besedila, kar pomeni: In to je vse kar lahko naredim
To hold on, 'til the light reappears
Besedila, kar pomeni: Da počakaj 'til svetlobo spet pojavi
Still, I believe though some rain's bound to fall
Besedila, kar pomeni: Še vedno verjamem, čeprav nekaj dežja je vezan na padec
That you're here next to me
Besedila, kar pomeni: Da ste tukaj zraven mene
And you're over it all
Besedila, kar pomeni: In ste nad njo vse

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]
Lord, the sky's still blue
Besedila, kar pomeni: Gospod, nebo je še vedno modra
For my hope is in you
Besedila, kar pomeni: Za moje upanje je v vas
You're my joy
Besedila, kar pomeni: Vi ste moje veselje
You're the dream that's still alive
Besedila, kar pomeni: Ste sanje, ki je še vedno živ
Like the wind at my back
Besedila, kar pomeni: Kot veter v hrbet
And the sun on my face
Besedila, kar pomeni: In sonce na obrazu
You are life
Besedila, kar pomeni: Vi ste življenje
You're grace
Besedila, kar pomeni: Ste milost
You are blue skies
Besedila, kar pomeni: Ste modro nebo
You're my blue skies
Besedila, kar pomeni: Ti si moj modro nebo

When nights are long
Besedila, kar pomeni: Ko so dolge noči
Seems the dark has no end
Besedila, kar pomeni: Se zdi, temno je konec
Still we walk on in light of the truth
Besedila, kar pomeni: Še vedno hodimo na luči resnice
For waiting beyond
Besedila, kar pomeni: Za čaka zunaj
Where the morning begins
Besedila, kar pomeni: Kjer se začne zjutraj
Is the dawn, and you're mercy anew
Besedila, kar pomeni: Je zori, in ste usmiljenja novo
Oh, to believe we're alive in you're love
Besedila, kar pomeni: Oh, da smo živi v vas si ljubezen
There is so much to see
Besedila, kar pomeni: Obstaja toliko za prikaz
If we keep looking up
Besedila, kar pomeni: Če smo vztrajati ki je videti

[Chorus]
Besedila, kar pomeni: [Chorus]

You fill the heavens with hope and a higher love
Besedila, kar pomeni: Zapolnite nebesa z upanja in več ljubezni
A picture, a promise for life
Besedila, kar pomeni: Sliko, obljubo za življenje
Blue Skies-77 (Modro nebo-77) Lyrics Blue Skies-77 (Modro nebo-77) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost