A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Koli način-3) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: How You Live-1 (Kako ste živi 1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Besedila, kar pomeni: Določa, kaj otrok, moje korake pred mojih mislih
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Besedila, kar pomeni: Ni dvoma, 'til si mi potrkal off moje paradigma
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Besedila, kar pomeni: Enostavno me samo poskušam, da vas vidim v VITRAŽ
I walked right past the unexpected
Besedila, kar pomeni: Hodil sem v desno mimo nepričakovano

Anyway You wanna show me
Besedila, kar pomeni: Kakorkoli že želite prikazati me
All Your glory
Besedila, kar pomeni: Vse svoje slave
Anywhere You choose to speak
Besedila, kar pomeni: Kjer koli se odločite, da govoriti
Tell Your story
Besedila, kar pomeni: Povej svojo zgodbo

In the low or lofty places
Besedila, kar pomeni: Na nizko ali vzvišeni mestih
Strangers faces
Besedila, kar pomeni: Tujci obraze
Anywhere
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli
Any way
Besedila, kar pomeni: kakor koli

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Besedila, kar pomeni: Dvomim, da bi dobil sem vas tam v Betlehemu
No surprise, You changed the world through fishermen
Besedila, kar pomeni: Ni presenetljivo, ste spremenili svet skozi ribičev
Good to know, You would go so far to finally get through
Besedila, kar pomeni: Dobro je vedeti, bi šel tako daleč, da bi končno dobili
That's just like You and so unlike me
Besedila, kar pomeni: To je tako kot ti in tako za razliko od mene

Anyway You wanna show me
Besedila, kar pomeni: Kakorkoli že želite prikazati me
All Your glory
Besedila, kar pomeni: Vse svoje slave
Anywhere You choose to speak
Besedila, kar pomeni: Kjer koli se odločite, da govoriti
Tell Your story
Besedila, kar pomeni: Povej svojo zgodbo

In the low or lofty places
Besedila, kar pomeni: Na nizko ali vzvišeni mestih
Strangers faces
Besedila, kar pomeni: Tujci obraze
Anywhere
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli
Any way
Besedila, kar pomeni: kakor koli

In the alley, on the rooftop
Besedila, kar pomeni: V ulici, na strehi
At the end of a rocky road, You don't stop
Besedila, kar pomeni: Na koncu skalnato cesti, ne ustavi
On a mountain, in a rainstorm
Besedila, kar pomeni: Na gori, v Pršec
In the eyes of a mother with her newborn
Besedila, kar pomeni: V očeh mati s svojega novorojenčka

In the back pew, at the altar
Besedila, kar pomeni: V zadnji klopi, na oltar
At the well where You gave the woman water
Besedila, kar pomeni: No kje ste dali ženska vode
In the chaos, in the holy
Besedila, kar pomeni: V kaosu, v sveto
In the darkness, anywhere a heart beats
Besedila, kar pomeni: V temi, nikamor srce bije
Anywhere a heart beats
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli bije srce

Anyway You wanna show me
Besedila, kar pomeni: Kakorkoli že želite prikazati me
All Your glory
Besedila, kar pomeni: Vse svoje slave
Anywhere You choose to speak
Besedila, kar pomeni: Kjer koli se odločite, da govoriti
Tell Your story
Besedila, kar pomeni: Povej svojo zgodbo

In the low or lofty places
Besedila, kar pomeni: Na nizko ali vzvišeni mestih
Strangers faces
Besedila, kar pomeni: Tujci obraze
Anywhere
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli
Any way
Besedila, kar pomeni: kakor koli

Anyway You wanna show me
Besedila, kar pomeni: Kakorkoli že želite prikazati me
All Your glory
Besedila, kar pomeni: Vse svoje slave
Anywhere You choose to speak
Besedila, kar pomeni: Kjer koli se odločite, da govoriti
Tell Your story
Besedila, kar pomeni: Povej svojo zgodbo

In the low or lofty places
Besedila, kar pomeni: Na nizko ali vzvišeni mestih
Strangers faces
Besedila, kar pomeni: Tujci obraze
Anywhere
Besedila, kar pomeni: Kjerkoli
Any way
Besedila, kar pomeni: kakor koli


Any Way-3 (Koli način-3) Lyrics Any Way-3 (Koli način-3) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost