A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amazing-27 (Neverjetno-27) Lyrics

Umetniki: Point of Grace (Točke od milost)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Točka milost darilo Tin-2)

Consider your needs of the past
Besedila, kar pomeni: Upoštevati vaše želje iz preteklosti
When somebody helped but you never asked
Besedila, kar pomeni: Ko nekdo pomagal, vendar nikoli ni vprašal
Now think of the joy you received
Besedila, kar pomeni: Zdaj mislim, veselja, ste prejeli
When you reached out to someone else in need
Besedila, kar pomeni: Ko si dosegel, da nekdo drug v stiski

'Cause some days we laugh
Besedila, kar pomeni: Ker nekaj dni smo se smejali
Some days we cry
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni sva jokala
Some days we hold it deep inside
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni smo imajo globoko v notranjosti
Though each day is a gift from on high
Besedila, kar pomeni: Vsak dan, čeprav je darilo iz na visoki

But what I find amazing
Besedila, kar pomeni: Ampak kaj se mi zdi neverjetno
The love we give, the love we gain
Besedila, kar pomeni: Ljubezen damo, ljubezen, smo pridobili
Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
There's so much more that's in Jesus name
Besedila, kar pomeni: Obstaja toliko več, da je v imenu Jezusa

Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
Sometimes it's hard to see
Besedila, kar pomeni: Včasih je težko videti
That it's more blessed to give than receive
Besedila, kar pomeni: Da je bolj blagoslovljena, da od prejemanja

Learning from different mistakes
Besedila, kar pomeni: Učenje iz različnih napak
Learning to give instead of just take
Besedila, kar pomeni: Učenje, da namesto vzemite
But when we all start to blend
Besedila, kar pomeni: Vendar, ko smo vsi začeli s mešanica
We'll be like colors surrounding the sun as it sets
Besedila, kar pomeni: Mi bomo, kot so barve, ki obkroža sonce, kot to določa

'Cause some days we laugh
Besedila, kar pomeni: Ker nekaj dni smo se smejali
Some days we cry
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni sva jokala
Some days we hold it deep inside
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni smo imajo globoko v notranjosti
Though each day is a gift from on high
Besedila, kar pomeni: Vsak dan, čeprav je darilo iz na visoki

But what I find amazing
Besedila, kar pomeni: Ampak kaj se mi zdi neverjetno
The love we give, the love we gain
Besedila, kar pomeni: Ljubezen damo, ljubezen, smo pridobili
Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
There's so much more that's in Jesus name
Besedila, kar pomeni: Obstaja toliko več, da je v imenu Jezusa

Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
Sometimes it's hard to see
Besedila, kar pomeni: Včasih je težko videti
That it's more blessed to give than receive
Besedila, kar pomeni: Da je bolj blagoslovljena, da od prejemanja

'Cause some days we laugh
Besedila, kar pomeni: Ker nekaj dni smo se smejali
Some days we cry
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni sva jokala
Some days we hold it deep inside
Besedila, kar pomeni: Nekaj dni smo imajo globoko v notranjosti
Though each day is a gift from on high
Besedila, kar pomeni: Vsak dan, čeprav je darilo iz na visoki

But what I find amazing
Besedila, kar pomeni: Ampak kaj se mi zdi neverjetno
The love we give, the love we gain
Besedila, kar pomeni: Ljubezen damo, ljubezen, smo pridobili
Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
There's so much more that's in Jesus name
Besedila, kar pomeni: Obstaja toliko več, da je v imenu Jezusa

Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
Sometimes it's hard to see
Besedila, kar pomeni: Včasih je težko videti
That it's more blessed to give than receive
Besedila, kar pomeni: Da je bolj blagoslovljena, da od prejemanja

Amazing, amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno, neverjetno

Amazing
Besedila, kar pomeni: Neverjetno
Sometimes it's hard to see
Besedila, kar pomeni: Včasih je težko videti
That it's more blessed to give than receive
Besedila, kar pomeni: Da je bolj blagoslovljena, da od prejemanja

Consider your needs of the past
Besedila, kar pomeni: Upoštevati vaše želje iz preteklosti
When somebody helped but you never asked
Besedila, kar pomeni: Ko nekdo pomagal, vendar nikoli ni vprašal

Amazing-27 (Neverjetno-27) Lyrics Amazing-27 (Neverjetno-27) Lyrics-2

Več albumov od Točke od milost