A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

After You Get What You Want, You Don't Want It (Ko dobiš kar hočeš, ne želite, da) Lyrics

Umetniki: Marilyn Monroe (Marilyn Monroe)

Album: The Essential Recordings [Primo] (Bistvena posnetkov [Primo])

After you get what you want you don't want it.
Besedila, kar pomeni: Ko dobiš, kar hočeš, da ne želiš.
If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon.
Besedila, kar pomeni: Če sem dal na luno, bi rastejo utrujen od tega kmalu.
You're like a baby, you want what you want when you want it.
Besedila, kar pomeni: Ste kot otrok, želite, kaj hočeš, ko želite.
But after you are presented with what you want, you're discontented.
Besedila, kar pomeni: Vendar po so predstavljeni s tisto, kar želite, da ste nezadovoljni.
You're always wishing and wanting for something
Besedila, kar pomeni: Vedno si želijo in želijo za nekaj
When you get what you want, you don't want what you get,
Besedila, kar pomeni: Ko dobiš, kar hočeš, nočeš kaj dobiš,
And though I sit upon your knee, you'll grow tired of me,
Besedila, kar pomeni: In čeprav sem sedel na kolena, boste rastejo utrujen od mene,
Cause after you get what you want,
Besedila, kar pomeni: Potem dobiš, kar hočeš,
You don't want what you wanted at all.
Besedila, kar pomeni: Ne želite, kaj si želel sploh.
Changeable, you've got a changeable nature,
Besedila, kar pomeni: Spremenljiv, imaš spremenljivo naravo,
Always always changing your mind.
Besedila, kar pomeni: Vedno vedno spreminjajoče se vaš um.
There's a longing in your eye hard to satisfy,
Besedila, kar pomeni: Je težko, da izpolnjujejo hrepenenje v oko
And here's the reason why:
Besedila, kar pomeni: In tukaj je razlog, zakaj:
Cause after you get what you want you don't want it,
Besedila, kar pomeni: Potem dobiš, kar hočeš, da si ne želiš,
Baby I don't mean to make you blue but you need a talking to,
Besedila, kar pomeni: Otroka ne pomeni, da se boste modro vendar morate govoriti
Cause after you get what you want,
Besedila, kar pomeni: Potem dobiš, kar hočeš,
You don't want what you wanted at all.
Besedila, kar pomeni: Ne želite, kaj si želel sploh.
I know you!
Besedila, kar pomeni: Jaz znanje vi!
After You Get What You Want, You Don't Want It (Ko dobiš kar hočeš, ne želite, da) Lyrics After You Get What You Want, You Don't Want It (Ko dobiš kar hočeš, ne želite, da) Lyrics-2 After You Get What You Want, You Don't Want It (Ko dobiš kar hočeš, ne želite, da) Lyrics-3