A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Go to My Head-110 (Idete do mojej hlavy-110) Texty

Umelci: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Albumu: Research and Development (Výskum a vývoj)

You go to my head
Slová význam: Idete do mojej hlavy
And you linger like a haunting refrain
Slová význam: A môžete pohybovať ako obľúbený refrén
And I find you spinning round in my brain
Slová význam: A zisťujem, že ste spinning kola v mojom mozgu
Like the bubbles in a glass of champagne
Slová význam: Ako bublinky v pohári šampanského

You go to my head
Slová význam: Idete do mojej hlavy
Like a sip of sparkling burgundy brew
Slová význam: Ako dúšok šumivé vínová variť
And I find the very mention of you
Slová význam: A nájsť veľmi zmienka o vás
Like the kicker in a julep or two
Slová význam: Ako kicker julep alebo dva

The thrill of the thought
Slová význam: Vzrušenie z myslenia
That you might give a thought to my plea, cast a spell over me
Slová význam: Aby si mohol dať na moju prosbu, učarovali na mňa
Still I say to myself get a hold of yourself
Slová význam: Stále hovorím, že zohnať sám seba
Can't you see that it never can be?
Slová význam: Nemožno vidíte, že to nikdy môže byť?

You go to my head
Slová význam: Idete do mojej hlavy
With a smile that makes my temperature rise
Slová význam: S úsmevom, ktorý robí môj nárast teploty
Like a summer with a thousand July's
Slová význam: Ako v lete s tisíc júl
You intoxicate my soul with your eyes
Slová význam: Intoxicate ste moju dušu s očami

Though I'm certain that this heart of mine
Slová význam: Keď som si istý, že to srdce moje
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance
Slová význam: Nemá mizivá šanca v tejto bláznivej romanca
You go to my head
Slová význam: Idete do mojej hlavy
You go to my head
Slová význam: Idete do mojej hlavy
You Go to My Head-110 (Idete do mojej hlavy-110) Texty