A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One (Môžete byť jeden) Texty

This page is designed to provide song lyrics of Môžete byť jeden which is collected in album of Tisíc drobností produced by Bod Grace. You can read the following text version of Môžete byť jeden. If you are interested in other songs in the same album, please click Môžete byť jeden. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Bod Grace. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Môžete byť jeden to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Môžete byť jeden in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Môžete byť jeden for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: A Thousand Little Things (Tisíc drobností)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Slová význam: Niekedy neviete, čo robiť, alebo čo na to povedať
When someone tells you all their trouble, all their pain
Slová význam: Keď niekto povie vám všetky ich problémy, ich bolesti
You don’t feel like you’ve got much to offer
Slová význam: Nemáte pocit, že máte čo ponúknuť
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Slová význam: Že keď sa prídete k Ježišovi a vy položte ho na oltár

The burden’s not as heavy as you might think it is
Slová význam: Zaťaženie nie je tak ťažké, ako si myslíte, že je
He’s right there with you beside you time as this
Slová význam: Má pravdu, tam so sa vedľa vás čas, pretože to

You be the one to answer his call
Slová význam: Môžete byť ten jeho hovor
You be the one to stand up tall
Slová význam: Môžete byť jedným postaviť tallový
Reaching out to lift them up
Slová význam: Osloviť ich zdvihnúť
With the arms of love when they’re feeling small
Slová význam: Rukami lásky, keď cítite malé
You be the one to shine the eyes of Jesus
Slová význam: Môžete byť ten lesk v očiach Ježiša
Even when you think that they don’t need you
Slová význam: Aj keď si myslíte, že nemusí vás
Don’t give up until the race is run
Slová význam: Nevzdávajte sa, až do závodu beh
You be the one
Slová význam: Môžete byť jeden

With a little grace he can heal the broken past
Slová význam: S malou milosťou dokáže liečiť zlomené minulosti
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Slová význam: Pomôže odpustiť niekomu, kto nemôže odpustiť vám späť
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Slová význam: Hovoriť slovo láskavosť, trochu pohodlia pre ich duše
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Slová význam: Sedí chvíľku a plakať s nimi a pomáhať im nechať to ísť

Even when it feels like you can’t take one more step
Slová význam: Aj keď sa cíti ako nemôžete vziať ďalší krok
So run the road of Jesus and let him do the rest
Slová význam: Takže beh cesty Ježiša a nech sa postará o zvyšok

See them look down in the ground
Slová význam: Vidieť, pozerať sa dole na zem
It grows and ends up
Slová význam: Rastie a skončí
Coming back around
Slová význam: Vracia sa
He knew, He’d be the one for you
Slová význam: Vedel, že by bol práve pre vás
You Be the One (Môžete byť jeden) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace