A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-1 (Môžete byť jeden-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: A Thousand Little Things-1 (Tisíc malé veci-1)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Slová význam: Niekedy neviete, čo robiť, alebo čo na to povedať
When someone tells you all their trouble, all their pain
Slová význam: Keď niekto povie vám všetky ich problémy, ich bolesti
You don’t feel like you’ve got much to offer
Slová význam: Nemáte pocit, že máte čo ponúknuť
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Slová význam: Že keď sa prídete k Ježišovi a vy položte ho na oltár

The burden’s not as heavy as you might think it is
Slová význam: Zaťaženie nie je tak ťažké, ako si myslíte, že je
He’s right there with you beside you time as this
Slová význam: Má pravdu, tam so sa vedľa vás čas, pretože to

You be the one to answer his call
Slová význam: Môžete byť ten jeho hovor
You be the one to stand up tall
Slová význam: Môžete byť jedným postaviť tallový
Reaching out to lift them up
Slová význam: Osloviť ich zdvihnúť
With the arms of love when they’re feeling small
Slová význam: Rukami lásky, keď cítite malé
You be the one to shine the eyes of Jesus
Slová význam: Môžete byť ten lesk v očiach Ježiša
Even when you think that they don’t need you
Slová význam: Aj keď si myslíte, že nemusí vás
Don’t give up until the race is run
Slová význam: Nevzdávajte sa, až do závodu beh
You be the one
Slová význam: Môžete byť jeden

With a little grace he can heal the broken past
Slová význam: S malou milosťou dokáže liečiť zlomené minulosti
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Slová význam: Pomôže odpustiť niekomu, kto nemôže odpustiť vám späť
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Slová význam: Hovoriť slovo láskavosť, trochu pohodlia pre ich duše
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Slová význam: Sedí chvíľku a plakať s nimi a pomáhať im nechať to ísť

Even when it feels like you can’t take one more step
Slová význam: Aj keď sa cíti ako nemôžete vziať ďalší krok
So run the road of Jesus and let him do the rest
Slová význam: Takže beh cesty Ježiša a nech sa postará o zvyšok

See them look down in the ground
Slová význam: Vidieť, pozerať sa dole na zem
It grows and ends up
Slová význam: Rastie a skončí
Coming back around
Slová význam: Vracia sa
He knew, He’d be the one for you
Slová význam: Vedel, že by bol práve pre vás
You Be the One-1 (Môžete byť jeden-1) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace