A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Áno, som presvedčený-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Free to Fly-1 (Bezplatne Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Slová význam: Slová & hudba joel lindsay & tony dreva

When I said that I would follow
Slová význam: Keď som povedal, že by som sledovať
It was with an honest heart
Slová význam: To bolo s poctivé srdce
But I didn't fully understand the cost
Slová význam: Ale neboli plne pochopiť, náklady
'cause there are saints throughout the ages
Slová význam: 'cause existuje svätých v priebehu vekov
And there are those today
Slová význam: A tam sú tie dnes
Who show us what it really means to carry the cross
Slová význam: Kto nám ukázať, čo to naozaj znamená niesť kríž
That only fuels my devotion
Slová význam: Že iba palivá mojej oddanosti
No matter what comes I will say
Slová význam: Bez ohľadu na to, čo príde bude hovoriť

(chorus)
Slová význam: (zbor)
Yes, I believe
Slová význam: Verím, že áno,
I believe with all that is in me
Slová význam: Verím, že so všetkým, čo je vo mne
Yes, I believe
Slová význam: Verím, že áno,
Though the world rises up against me
Slová význam: Hoci vo svete stúpa proti mne
I will be faithful
Slová význam: Bude verný
To the choice I have made
Slová význam: Voľby som urobil
I am determined
Slová význam: Ja som odhodlaný
I will not be ashamed
Slová význam: Nebudem sa hanbiť
To live so the whole world can see
Slová význam: Žiť tak celý svet môže vidieť
That yes, I believe
Slová význam: Som presvedčený, že áno,

There will never be a reason
Slová význam: Tam už nikdy nebude dôvod
To lose this confidence
Slová význam: Stratiť túto dôveru
For I have found where my assurance lies
Slová význam: Som zistil, kde moje uistenie leží
It is not in my own power
Slová význam: Nie je v mojej moci
But in who my savior is
Slová význam: Ale kto je môj Spasiteľ
And the truth of this conviction
Slová význam: A pravda o toto presvedčenie
Makes me shout to the sky
Slová význam: Je pre mňa kričať do neba

(repeat chorus)
Slová význam: (opakovať refrén)

Yes, I believe he is risen
Slová význam: Áno, verím, že bol vzkriesený
Yes, I believe we are forgiven
Slová význam: Áno, verím, že my sme odpustili
Yes, I believe and one day we'll see him
Slová význam: Áno, verím, a jedného dňa budeme vidieť ho
And together we'll say
Slová význam: A spoločne budeme hovoriť

(repeat chorus)
Slová význam: (opakovať refrén)

Yes, I Believe-1 (Áno, som presvedčený-1) Texty Yes, I Believe-1 (Áno, som presvedčený-1) Texty-2 Yes, I Believe-1 (Áno, som presvedčený-1) Texty-3 Yes, I Believe-1 (Áno, som presvedčený-1) Texty-4

Ďalšie albumy od Bod Grace